Studiegids

nl en

Koptisch 2

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Studenten die deze cursus willen volgen, dienen de cursus Koptisch I met succes te hebben afgerond.

Beschrijving

In dit vervolg op de intensieve cursus Koptisch I staan originele Koptische teksten centraal. Om kennis van grammatica en woordenschat wat op te frissen worden eerst een of twee eenvoudige verhalende teksten gelezen. Daarna volgt een inleiding op andere genres zoals brieven en inscripties. In het tweede blok wordt gekeken naar korte teksten op papyrus, aardewerk of steen zoals die tijdens archeologisch veldwerk in Egypte of in musea zouden kunnen tegenkomen. Iedere student presenteert zo’n tekst tijdens een van de colleges en werkt die presentatie later schriftelijk uit in een korte paper.

Leerdoelen

De verworven kennis van het Sahidisch Koptisch kunnen toepassen op concrete tekstuele artefacten; daarbij gebruik kunnen maken van hulpmiddelen als woordenboeken, grammatica’s en andere naslagwerken.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies:

I.1a, I.1b, I.1c, I.1d, I.1.e, I.2a, I.2b, I.2c, I.3a, I.3b, I.4a, I.4b, I.5a, IV.1a, IV.1b

Algemene (faculteitsbrede) academische vaardigheden: I, II,III, IV

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

  • Colleges: 26 uur

  • Collegevoorbereiding: 54 uur

  • Voorbereiding presentatie en paper: 60 uur

  • Totale studielast: 140 uur

Toetsing:

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers:

  • Mondelinge presentatie van een korte Koptische tekst: 40% (van het eindcijfer)

  • Schriftelijke presentatie (paper) van een korte Koptische tekst: 60% (van het eindcijfer)

Herkansing

Als voor de schriftelijke paper een onvoldoende is behaald, krijgt de student gelegenheid om deze beter uit te werken.

Nabespreking tenamen

Er wordt een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor literatuur en leesopdrachten.

Literatuur

  • Handboek: C.H. Reintges, Coptic Egyptian (Sahidic dialect): A learner’s grammar. Afrikawissenschaftliche Lehrbücher; Bd. 15, Keulen: Rüdiger Köppe Verlag, 2004.

  • Woordenboek: W.E. Crum, A Coptic dictionary, Oxford 1939 (en latere herdrukken).

  • Literatuur en zelfstandig te lezen teksten: opgave tijdens college en op Blackboard.

Aanmelden

Meld je aan via uSis.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dr. R.E.L. Dekker