Studiegids

nl en

Die deutsche Sprache: Vertiefung

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Studenten mogen dit college alleen volgen als ze in het eerste jaar Fundament I en II succesvol hebt afgerond.

Beschrijving

Im Seminar Vertiefung liegt das Hauptaugenmerk auf der Vertiefung des in Fundament I-II Gelernten.
Die Studierenden erweitern ihren Wortschatz und trainieren ihre Ausdrucksfähigkeit sowohl in Wort als auch in Schrift, indem sie sich mit aktuellen Themen aus dem Bereich von Gesellschaft, Kultur und Politik auseinandersetzen. Typische Basismerkmale der Wissenschaftssprache werden ebenfalls analysiert und geübt.
Die thematischen Inhalte werden mit intensiver Grammatikarbeit ergänzt, die die Studierenden teils im Unterricht, teils im Selbststudium durchführen.

Leerdoelen

De studenten

 • beschikken over stabiele kennissen van de Duitse grammatica, semantiek en pragmatische bijzonderheden voor het algemene en het wetenschappelijke taalgebruik;

 • zijn in staat de verworven kennis en inzichten toe te passen zowel bij het mondelinge presenteren en het schrijven in het Duits;

 • kunnen sterke en zwakke punten in het eigen taalvermogen benoemen en met behulp van een oefengrammatica doelgericht de zwakke punten elimineren.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstudie

Studielast

Totaal aantal uren: 280 – 10 EC

 • College: 4 uur per week x 13 weken = 52 uur
  Voor- en nabereiding college: 5 uur per week x 13 weken = 65 uur

 • Voorbereiding presentaties: 30 uur

 • Voorbereiding toetsen: 10 uur

 • Schrijven van werkstuk (2000 woorden): 40 uur

 • Werken met een academisch corpus: 83 uur

Toetsing

Toetsing:

Voorwaarde (zonder cijfer):

 • actieve participatie

 • indienen van wekelijkse opdrachten

 • zelfstandig werken met oefenmateriaal

 • portfolio

Toetsing (met cijfer) en weging:

 • Driewekelijkse toetsen (grammatica en woordenschat) (30 %)

 • Een schriftelijk werkstuk: schrijven van een essay (1500 woorden) (30 %)

 • Presentatie over een (populair)wetenschappelijk onderwerp (20 %)

 • Mondeling tentamen over een algemeen onderwerp (20 %)

Weging:

Het mondelinge tentamen en het werkstuk moeten voldoende zijn, d.w.z. 6 of hoger.

Herkansing:

Het mondelinge tentamen en het werkstuk kunnen herkanst worden.

Nabespreking tentamen:

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • digitale syllabus

 • announcements

 • opdrachten

Literatuur

Verplicht aan te schaffen:

 • Buscha, Anne / Szita, Szilvia / Raven, Susanne: C-Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache (Sprachniveau C1/C2) (2013). Leipzig: Schubert Verlag. ISBN 978-3-94-132311-7

Naslagwerken (altijd de nieuwste editie):

 • Fügert, Nadja / Richter, Ulrike: Wissenschaftlich arbeiten und schreiben (2016). Stuttgart: Klett Verlag. ISBN 978-3-12-675311-1

 • Fügert, Nadja / Richter, Ulrike: Wissenschaftssprache verstehen (2016). Stuttgart: Klett Verlag. ISBN 978-3-12-675298-5

 • Cate, Abraham P. ten/ Lodder, Hans G. / Kootte, Andre (2007), Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Fremdsprachenerwerb. Bussum

 • Duden: Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 2: Das Stilwörterbuch, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 8: Die sinn- und sachverwandten Wörter, Wörterbuch der treffenden Ausdrücke, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 9: Richtiges und gutes Deutsch, Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle, Mannheim u.a.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informative over uSis is te vinden op Nederlands en English

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij dr. J. Audring

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2144. mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.