Studiegids

nl en

BA1 Mentoraat Duitse taal en cultuur 1e semester

Vak
2019-2020

Toelating

De mentoraatbijeenkomsten zijn een verplicht onderdeel van het propedeuseprogramma en zijn gekoppeld aan het vakonderdeel Krise und Kritik: Literatur von 1914 bis 2015.

Beschrijving

Binnen deze cursus worden instructie en begeleiding aangeboden in academische vaardigheden zoals:

  • studievaardigheden: studeren

  • studievaardigheden: geheugentechnieken

  • studievaardigheden: leesstrategieën

  • onderzoeksvaardigheden: argumenteren

  • onderzoeksvaardigheden: bronnen beoordelen

  • onderzoeksvaardigheden: plagiaat en gebruik van bronnen

Leerdoelen

Studenten zullen hun vaardigheden ontwikkelen op het gebied van:

  • het efficiënt en effectief studeren

  • het vinden van de hoofdlijnen en de hoofd ideeën van academische lezingen en publicaties

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur. De bijeenkomsten zijn tweewekelijks, 1 keer in het 1e blok en 2 keer in het 2e blok. Uitgebreide informatie over het programma en het rooster wordt beschikbaar gemaakt via de Blackboard.

Onderwijsvorm

Werkgroepen

Studielast

  • Drie tweewekelijkse bijeenkomsten van 2 u. = 6 u.

Toetsing

Verplichte aanwezigheid en actieve deelname De presentie maakt deel uit van de toetsing voor het onderdeel Krise und Kritik.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor de berichtgeving, algemene cursusinformatie, cursusmateriaal, uitgebreide roosterinformatie, etc.

Literatuur

N.v.t.

Inschrijving

Via uSis