Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Negotiation and Conflict Management

Vak
2018-2019

Let op: Het vak zal driemaal worden aangeboden: eenmaal in het eerste semester in Engels, en tweemaal in het tweede semester, eerst in het Nederlands en daarna in het Engels.

Toegangseisen

Dit vak is een Honours Class en is in principe dus alleen toegankelijk voor studenten van het Honours College. Enkele plaatsen zijn beschikbaar voor tweedejaars of derdejaars reguliere studenten.

Beschrijving

Een samenleving zonder conflicten bestaat niet! In deze cursus maak je elke bijeenkomst kennis met kleine of complexe problemen die spelen op verschillende sociale niveaus in de wereld. Conflicten, en de manier waarop we hiermee omgaan, vormen een belangrijk deel van ons persoonlijke en professionele leven. Hoewel vaardigheden een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van moeilijke kwesties, is het ook van belang dat je kijkt naar de ontwikkeling van conflicten, en begrijpt waar ze vandaan komen, als je op zoek bent naar een oplossing. Sterker nog: je zult een beter resultaat behalen als je deze inzichten in acht neemt.

In deze Honours Class maak je kennis met wetenschappelijke en praktische inzichten op het gebied van probleemoplossing en onderhandeling op verschillende sociale niveaus (bijv. in internationale, zakelijke of persoonlijke context). Je zult leren hoe je verschillende typen conflicten kunt analyseren, en je kunt werken aan (de ontwikkeling van) je eigen vaardigheden.

Leerdoelen

Na dit vak te hebben afgesloten, zullen studenten:

  • Inzicht hebben verkregen in theorieën over conflictmanagement, onderhandelen (MGA), en mediation;

  • Hun eigen onderhandelingsvaardigheden ontwikkelen doormiddel van simulatieoefeningen;

  • Hun mediationvaardigheden ontwikkelen via rollenspellen.

Rooster

Het vak zal driemaal worden aangeboden: eenmaal in het eerste semester in Engels, en tweemaal in het tweede semester, eerst in het Nederlands en daarna in het Engels. Er zijn 6 bijeenkomsten op donderdagavond van 17.00 tot 21.00 uur. In de derde editie zijn er ook op dinsdagavond 17.00-21.00 uur bijeenkomsten gepland.

Engelstalige editie semester 1:
do 18 oktober
do 8 november
do 15 november
do 22 november
do 29 november
do 6 december

Nederlandstalige editie semester 2:
do 4 april
do11 april
do 18 april
do 9 mei
do 16 mei
do 23 mei

Engelstalige editie semester 2:
di 28 mei
di 4 juni
do 6 juni
do 13 juni
di 18 juni
do 20 juni

Locatie

Oude Sterrewacht Leiden. Kamers A007 en A006.

Programma

Sessie 1: Introductie van conflictmanagement
Sessie 2: Onderhandelen en simulation
Sessie 3: Mutual Gains Approach met gastsprekers mr. F. Evers en prof. L. Susskind (MIT)
Sessie 4: Mediation (workshop)
Sessie 5: Mediation (workshop)
Sessie 6: Roleplay

Studielast

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt.

Toetsing

  • 70% Individuele opdracht van 2000 woorden

  • 30% Groepsopdracht van 3000 woorden

Het eindcijfer van de Honours Class komt tot stand op basis van deeltoetsen volgens bovengenoemde weging. De student dient voor elke deeltentamen een voldoende te behalen om het vak af te kunnen sluiten.

Let op: er geldt een aanwezigheidsplicht.

Blackboard en uSis

Dit vak maakt gebruik van Blackboard. Studenten kunnen zich twee weken voor het begin van het vak aanmelden voor de Blackboardpagina.

N.B. Studenten hoeven zich voor Honours Classes niet te registreren via uSis. Jouw registratie wordt centraal geregeld.

Literatuur

Nederlandstalige editie: ‘Het kan wel! Bestuurlijk onderhandelen voor een duurzaam resultaat” geschreven door Frans Evers en Lawrence Susskind (Verplichte literatuur) “Good for You and great for me" van Lawrence Susskind (Optionele literatuur)

Engelstalige editie: “Good for You and Great for me” van Lawrence Susskind (Verplichte literatuur)

Aanmelden

Registreren voor de Engelstalige versie van het vak in het eerste semester is van dinsdag 21 augustus tot en met donderdag 6 september 23:59 via de Honours Academy, via deze link.
Registreren voor de Nederlandstalige en Engelstalige versie van het vak in het tweede semester is van dinsdag 6 november tot en met donderdag 15 november 23.59 uur mogelijk via deze link.
Registratie in uSis is niet nodig.

Contact

Dr. Wendy Versteeg