Studiegids

nl en

Journalistiek Schrijven en Nieuwe Media

Vak
2018-2019

English students: please visit the English page.

Vakomschrijving

Om een brug tussen wetenschap en samenleving te kunnen slaan heb je andere taal en schrijfvaardigheden nodig dan de academische. In de writing clinic die speciaal voor het Honours College is ontwikkeld leer je de vertaalslag maken van moeilijke materie naar een leesbare tekst voor een geïnteresseerd breder publiek.

Voor deze clinic ga je op zoek naar onderwerpen die gerelateerd zijn aan jouw thema. Je oefent met verschillende journalistieke genres en schrijft hiervoor een opiniestuk, een web-nieuwsbericht en een achtergrondverhaal. Je traint interviewvaardigheden en je krijgt de kans je eindredactionele vaardigheden te oefenen op je eigen teksten en op die van je medestudenten.
Met deze clinic voeg je een aantal belangrijke vaardigheden toe aan je bagage: creatief zijn, het leren kiezen van een nieuwswaardige invalshoek, het vertellen van een verhaal, kritisch luisteren en helder opschrijven – vanuit het perspectief van de lezer. Ook train je het systematisch feedback geven op elkaars schrijfproducten.

Leerdoelen

Aan het eind van deze clinic ben je in staat om:

  • een goed onderbouwde mening op toegankelijke wijze te formuleren

  • de nieuwswaarde van wetenschappelijk onderzoek te herkennen en te vertalen naar een breed publiek

  • feedback geven op teksten van medestudenten en suggesties doen voor het redigeren

Voertaal

Nederlands

Aantal deelnemers

Maximum: 20 deelnemers

Locatie

Leiden

Studiebelasting voor 3 EC (84 uur)

  • 5 colleges van 2 uur

  • 4 opdrachten (opiniestuk, web-nieuwsbericht, interview en achtergrondverhaal), inclusief voorbereiding

  • Peerfeedback

  • Literatuurstudie

Beoordeling

Opinie en nieuwsbericht tellen beide 1 x mee, de twee zwaardere opdrachten interview en achtergrond 2x.

Rooster

English spoken:

Date Time Location Room
Jan 15 19:00-21:00h The Hague Wijnhaven 258
Feb 5 19:00-21:00h The Hague Wijnhaven 258
Feb 12 19:00-21:00h The Hague Wijnhaven 258
Feb 26 19:00-21:00h The Hague Wijnhaven 258
March 12 19:00-21:00h The Hague Wijnhaven 258

Dutch spoken:

Date Time Location Room
3 april 19:00-21:00h Leiden PDLC 5A37
17 april 19:00-21:00h Leiden PDLC 5A37
1 mei 19:00-21:00h Leiden PDLC 5A37
15 mei 19:00-21:00h Leiden PDLC 5A37
29 mei 19:00-21:00h Leiden PDLC 5A37

Registratie

Registratie gebeurt via je persoonlijke studieplan.

Contact

Drs. A.C.J. de Moor