Studiegids

nl en

Preventie, family mediation en behandeling in de forensische context

Vak
2018-2019

Toelatingseisen

In deze cursus wordt gebouwd op de kennis en vaardigheden die studenten in de volgende Bachelorvakken hebben opgedaan: Inleiding Pedagogische en Onderwijswetenschappen 1A, Inleiding Pedagogische en Onderwijswetenschappen 1B, Practicum gesprekstechnieken, Neurobiologische Achtergronden van Opvoeding en Ontwikkeling, Adoptie en pleegzorg in pedagogisch perspectief en Gezinspedagogiek.

Vakbeschrijving

In deze cursus worden mogelijke behandeltrajecten van licht (preventie) tot zwaar (interventieprogramma’s, klinische behandeling, opname) van kinderen en gezinnen in de forensische zorg besproken.
Hierbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan de theoretische achtergrond, de effectiviteit, werkzame elementen en praktische implicaties van deze vormen van preventie of behandeling. De programma’s hebben als doel ernstige opvoedingsproblemen (zoals kindermishandeling), probleemgedrag bij kinderen en/of (jeugd)delinquentie te voorkomen of te verminderen. Voorbeelden van programma’s zijn: Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD), gericht op het vergroten van positief ouderschap en het verminderen van probleemgedrag, VIPP-Foster Care (voor pleeggezinnen) met een focus op gehechtheidsproblemen en Multi Systeem Therapie (MST). Daarnaast zal worden ingegaan op verschillende vormen van traumabehandeling. Er zal specifiek aandacht worden besteed aan complexe echtscheidingen, waarbij problemen ontstaan over de invulling van het gezag over de kinderen en interventies(zoals Family Mediation) op dit gebied. Verder zullen de studenten kennis nemen van de effectiviteit van forensische behandeling en begeleiding van jongeren, in justitiële jeugdinrichtingen. Ten slotte zullen studenten zelf aan de slag gaan met gesprekstechnieken vanuit de methode Motiverende Gespreksvoering.

Leerdoelen

  • Kennis verwerven over wetenschappelijk onderzoek naar de theoretische achtergrond en praktische toepassingen van gezinsinterventieprogramma’s en (klinische) behandelprogramma’s;

  • Kennis maken met en oefenen van casusbesprekingen en gesprekstechnieken vanuit de methodiek Motiverende Gespreksvoering;

  • Kennis verwerven over interventies in complexe echtscheidingszaken;

  • Leren interventie- en behandelprogramma’s kritisch te evalueren;

  • Kennis opdoen over de wijze waarop bij de behandeling van gezinnen rekening kan worden gehouden met de verstandelijke vermogens van kinderen en ouders.

Rooster

Hoorcolleges Werkgroepen Tentamen

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen.

Toetsingsvorm

  • Actieve houding in de werkgroep

  • Eindopdracht

  • Schriftelijk tentamen

Het eindcijfer is opgebouwd uit het tentamencijfer (70%) en het cijfer voor de eindopdracht (30%). Beide onderdelen moeten voldoende zijn (≥ 5,5) en alleen onvoldoende deelcijfers mogen herkanst worden.

Blackboard

Bij deze cursus wordt Blackboard gebruikt.

Literatuur

Miller, W.R., & Rollnick, S. (2014). Motiverende gespreksvoering. Mensen helpen veranderen. Gorinchem: Ekklesia

Overige literatuur wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact informatie

Coördinator: Dr. Mariëlle Prevoo.
Bij vragen kan per email een afspraak gemaakt worden.