Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Caleidoscoop (HC Bèta & Life Science)

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Toegankelijk voor zowel tweede- als derdejaars studenten van het honours college traject Bèta en Life Science.

In het tweede jaar kies je tussen de vakken ‘Caleidoscoop’ en ‘Duurzaamheid in een circulaire economie’ als vast onderdeel. Elke honoursstudent van Bèta & Life Science moet dus één van deze twee vakken verplicht volgen in het tweede jaar.

Daarnaast is het mogelijk om ‘Caleidoscoop’ als keuzevak te volgen. Enerzijds kun je het vak Caleidoscoop als keuzeonderdeel doen als je duurzaamheid in een Circulaire Economie als vast onderdeel hebt gekozen. Anderzijds mag je ook Caleidoscoop zowel als vast onderdeel en als keuzeonderdeel doen in twee opeenvolgende jaren. Het is namelijk een alternerende lezingenreeks die je twee keer mag doen.
De sprekers en lezingen veranderen dus er is geen sprake van overlap.

Beschrijving

Lezingenserie met onderwerpen uit alle bèta-medische disciplines. De lezingen vinden plaats op maandagen aan het einde van de middag. Voorbereiding op de lezingen en verdere verdieping vindt plaats aan de hand van literatuur.

Deelnemers aan Caleidoscoop volgen minimaal 10 van de 12 lezingen en bereiden zich voor aan de hand van door de spreker aangereikte literatuur. Naar aanleiding van de literatuur moet iedere student op Blackboard 3 vragen inleveren.
Daarnaast worden studenten ingedeeld voor 4 extra taken. Per lezing is 1 student verantwoordelijk voor het samenvatten van alle ingeleverde vragen en de 'gemene deler' / discussiepunt in een opzet van maximaal 1 A4 te mailen aan de spreker. Daarnaast verzorgt iedere lezing 1 student de introductie van de spreker, 1 student verzorgt een dankwoord gericht aan de spreker. Tot slot is 1 student verantwoordelijk voor het opstellen van een bedankmail na afloop van de lezing.

Iedere student schrijft over twee onderwerpen een kort verslag (max 2 A4 per verslag) aan de hand van de lezing plus de aangereikte literatuur. Dit moeten onderwerpen zijn van andere disciplines dan de opleiding(en) die je zelf studeert. Uit het verslag moet blijken dat de deelnemer dit onderwerp begrijpt. De verslagen moeten voldoen aan de volgende criteria:
- Het verslag geeft een goed beeld van het gepresenteerde onderzoek
- De inhoudelijke feiten kloppen
- Het verslag is helder geschreven, goed leesbaar met een duidelijke structuur

Iedere student beoordeelt tevens twee verslagen die zijn geschreven over een onderwerp gerelateerd aan de eigen opleiding en geeft de schrijver feedback.

Rooster

Locatie: van Steenis gebouw zaal E003A (Niels Bohrweg 1, Leiden)

De lezingen worden georganiseerd tijdens het faculteitsbreed voor keuzeonderwijs gereserveerde blokuur op maandagmiddagen: 17.00-19.00 uur.

 • maandag 10 september Dr. D. Claessen

 • maandag 17 september Dr. M.M. Bonsangue

 • maandag 24 september Dr. M.H. Lamers

 • maandag 8 oktober Prof.dr. I.A.G. Snellen

 • maandag 15 oktober Dr. B.A. Slütter

 • maandag 22 oktober Prof.dr.ir. S.J.T. van Noort

 • maandag 5 november Dr. I.M.N. Groot

 • maandag 19 november Prof. H. Ovaa

 • maandag 26 november Dr. O.C. Meijer

 • maandag 3 december Prof. dr. M.H.M. Noteborn

 • maandag 10 december Dr. W.K. Smits

 • maandag 17 december Prof.dr.ir. I. Smeets

Onderwijsvorm

Voorbereidende literatuur
Interactieve lezingen
Fungeren in 1 van de 4 studenttaken
Schrijven 2 verslagen over presentatie
Beoordelen verslag medestudenten

Toetsing

 • Aanwezigheid bij minimaal 10 van de 12 lezingen.

 • Voorbereiding op de lezingen aan de hand van vooraf aangegeven literatuur.

 • Inleveren van 3 vragen naar aanleiding van de voorbereidende literatuur.

 • Zorgvuldig uitvoeren van 1 van de 4 studenttaken

 • 2 x kort verslag (max 2 A4) over lezing plus literatuur.

 • Beoordeling van 2 verslagen van medestudenten.

Eindbeoordeling is door docenten. De beoordelingsnorm is onvoldoende/voldoende.

Blackboard

Dit vak maakt gebruik van een blackboardpagina. Als je nog geen toegang hebt, doe je via Blackboard een enrollment request

Literatuur

Wordt door sprekers beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Je dient je voor dit vak aan te melden in uSis. De studieactiviteitcode voor de colleges is 12628; de code voor het eindcijfer van de verslagen is 13581.

Contact

honourscollege@science.leidenuniv.nl