Studiegids

nl en

Beta and Life Science

Het Honours College Bèta en Life Science is een extracurriculair traject van 30 ECTS dat naast de bachelor wordt gevolgd vanaf jaar 1 – semester 2 tot het einde van jaar 3. Het Honours College geeft jou als student de gelegenheid je te verbreden, verdiepen en/of te oriënteren op leiderschap. Voor iedere deelnemer is minimaal 5 van de 30 ECTS aan verbredende, interdisciplinaire activiteiten verplicht.

Er zijn drie varianten van het Honours College:
Honours College Bèta & Life Science,
bestaande uit 9 ECTS aan vaste onderdelen en 21 ECTS aan keuzeonderdelen.
Honours College Dubbele Bachelor+,
voor studenten die een dubbele bachelor doen. (voor meer informatie, zie het tabblad hieronder)
Honours College Individueel traject,
een vrij in te vullen traject binnen een vooraf vastgesteld kader. (voor meer informatie, zie het tabblad hieronder)

Honoursstudenten hebben veel vrijheid bij de invulling van het Honours College. Onderstaande vaste onderdelen en keuzeonderdelen worden vanuit het HC Bèta & Life Science aangeboden als vakken, aangevuld met jouw eigen inbreng en de interdisciplinaire Honours Classes. Wel is het noodzakelijk om altijd tijdig contact op te nemen met de coördinator en tijdig een aanvraag te doen bij de facultaire Honours College examencommissie, om zeker te weten dat iets binnen het Honours College mee kan tellen.

Herken jij jezelf in onderstaande kenmerken, dan is het Honours College iets voor jou!

  • Je hebt een brede intellectuele belangstelling;

  • Je hebt de discipline en de tijd om een extra programma te volgen;

  • Je bent gemotiveerd om je in te zetten voor je studie;

  • Je haalt je propedeuse in een jaar (je kunt voor die tijd al wel voorlopig worden toegelaten);

  • Je hebt een cijfergemiddelde van minimaal een 7,5. (Als je niet aan deze eis voldoet, kun je op basis van je motivatie alsnog toegelaten worden.)

Succesvolle afronding van het Honours College Bèta & Life Science betekent onder andere bekwaamheid in onderstaande leerdoelen:

  • Je hebt vaardigheden ontwikkeld op het gebied van persoonlijke effectiviteit en eventueel ook leiderschapskwaliteiten kunnen ontwikkelen;

  • Je hebt een groter netwerk (peers, onderzoekers, artsen, etc.);

  • Je hebt extra verdiepende en verbredende wetenschappelijke kennis opgedaan welke het terrein van het reguliere bachelor programma overstijgt;

  • Je hebt inzicht verkregen in interdisciplinaire aspecten van wetenschap en onderzoek; zowel inhoudelijk als maatschappelijk en/of bedrijfsmatig;

  • Je voelt je thuis in een internationale omgeving.

Eerstejaarsstudenten van cohort 2018-2019 kunnen nog instromen bij de start van hun 2e jaar.
Deadline voor aanmelding is maandag 26 augustust 2019.

Eerstejaarsstudenten van cohort 2018-2019 kunnen instromen vanaf het 2e semester van jaar 1.
Deadline voor aanmelding is vrijdag 15 februari 2019.

De startbijeenkomst voor toegelaten eerstejaars studenten 2018-2019 is op maandag 4 maart 2019.
De slotbijeenkomst voor eerstejaarsstudenten in de introductiefase is op 2 juni 2019.

De informatie op deze pagina is onder voorbehoud van wijzigingen.

Meer informatie over aanmelden en aanmeldprocedures vind je op deze website.

Vaste onderdelen

Vak EC Semester 1 Semester 2

Jaar 1

Science Skills Lab 5

Jaar 2

Persoonlijke effectiviteit 1

EN kies één van onderstaande twee vakken

Caleidoscoop (HC Bèta & Life Science) 3
Duurzaamheid in een circulaire economie 3

Jaar 2 & Jaar 3

Honours Classes 5

Keuzeonderdelen

Vak EC Semester 1 Semester 2

Keuzevakken Faculteit W&N

Caleidoscoop (HC Bèta & Life Science) 3
Duurzaamheid in een circulaire economie 3
Excellentie voor de Klas 5
Vakken - XL 1/2
Earth Sciences: Dynamics, Cycles and Timescales 5

Keuzevakken andere faculteiten / instellingen

Keuzevakken of (internationale) summercourses 1/10
BW-PLUS 1/10

Projecten, onderzoeksprojecten, vrije keuzeonderdelen

Onderzoeksproject 5/20
Vrij keuzeonderdeel 1/10

Stages, bedrijfsbezoeken, bestuursactiviteiten

Join the board 2/3
Case study 1/5
Bestuursactiviteiten 1/5
HC stage 1/10

Dubbele Bachelor+

Vak EC Semester 1 Semester 2

Dubbele Bachelors W&N: NTK, WSK, STK

Dubbele bachelor+ NTK, WSK, STK zie OER

ANDERE dubbele bachelor combinatie

Dubbele Bachelor+

Individueel traject

Vak EC Semester 1 Semester 2
HC Bèta & Life Science - Individual Track 30