Studiegids

nl en

Innovatie in het advocatenkantoor

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law

Beschrijving

Deze honours-cursus is een vuurdoop in de wereld van de advocatuur. Jazeker, houdt u vast: het advocatenkantoor gaat op de schop!
Velen van jullie, ambitieuze juristen, zullen een flitsende carrière ambiëren als toga-dragende ‘pleit-machine’, maar wacht: “Wat en wie laat zo’n kantoor nu eigenlijk draaien en hoe laat men de kassa’s rinkelen?”.
Panden in de Gouden Bocht, dan wel de op de Zuidas. Marmeren entrees en equity partners met Lambo’s op de stoep. De honderd-urige werkweek voor stagiaires . “Gaat het écht zo?”, “Moet, of zal het zo blijven?” en niet geheel onbelangrijk: “Wat wil de klant eigenlijk?”.
Het advocatenkantoor is een complex bedrijf met vele facetten en rompslomp die niet direct evident zijn voor de buitenwacht.
De basis voor dit vak is dan ook het schrijven van een kantoorhandboek. Dit klinkt welllicht als een puur administratief klusje, maar niets is minder waar. Het kantoorhandboek zal geschreven worden voor een fictief kantoor. De locatie, de specialisatie, het budget en nog een aantal andere factoren worden gegeven, de rest is aan de student.
Wij zullen literatuur en modellen aanbieden op het gebied van innovatie en ondernemerschap. De student zal vervolgens casussen uit de praktijk bestuderen en bij échte kantoren kijken wat er zich daadwerkelijk afspeelt.
Aan de hand van het kantoorhandboek zullen studenten leren een realistische en haalbare bedrijfscasus te schrijven. Natuurlijk zal men ten alle tijden uitgedaagd worden de realiteit te tarten door te opteren voor innovatie: “Wie kiest voor ‘the easy way out’ en wie zal de industrie op z’n kop durven gooien?”.
Deze cursus wordt een ware uitdaging. Challenge accepted!

Leerdoelen

Doelstelling van het vak

Dit vak stelt als doel een introductie tot de literatuur van ondernemerschap en innovatie te bieden. Studenten worden uitgedaagd door algemene concepten en theorieën te implementeren in een specifieke sector.
Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Een goed begrip van het functioneren van bedrijven en de rol die innovatie daar in speelt

 • Het kunnen meten van bedrijfsresultaat

 • Een specifieke casus (bedrijf) kunnen analyseren en een goed gestructureerd advies schrijven

 • De meerwaarde van een advies helder en overtuigend kunnen communiceren

 • Andere studenten voorzien van advies en feedback

 • Werken in teamverband

Onderwijsvorm

Hoorcollege
2 à 2 uur
Namen docenten: drs. L.F.J. Noordhoorn & gastdocenten
Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en documenten.

Werkgroep
4 à 2 uur
Namen docenten: drs. L.F.J. Noordhoorn & gastdocenten
Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en documenten.
Dit vak heeft de status van praktische oefening: aanwezigheid en deelname is verplicht.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Presentatie

 • Schrijfopdracht

Inleverprocedures
Inleveren op Blackboard dan wel mailen naar de docent. Instructies volgende gedurende de colleges.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en alle stof die tijdens het hoorcollege en de werkgroepen aan bod is gekomen.

Periode

Dinsdag 13 november 17.15-19.15 uur
Dinsdag 20 november 17.15-19.15 uur
Dinsdag 27 november 17.15-19.15 uur
Dinsdag 4 december 17.15-19.15 uur
Dinsdag 11 december 17.15-19.15 uur
Donderdag 13 december 17.15-19.15 uur

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

-Literatuur:

 • Bessant, J. and J. Tidd, Innovation and Entrepreneurship, second edition (of derde), John Wiley and Sons ltd, Chichester, UK.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Christensen, C. M., and Overdorf, M., 2000,. Meeting the challenge of disruptive change. harvard business review, 78(2), 66-77.

 • Mitchell, R.K., B.R. Agle and D.J. Wood, 1997, “Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts”, Academy of Management Review, vol. 22, no. 4, pp. 853-886.

 • Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS quarterly, 319-340.

 • Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2005). Value innovation: a leap into the blue ocean. Journal of business strategy, 26(4), 22-28.

 • Rogers, E.N., Innovation, Theory of, In International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, edited by Neil J. Smelser and Paul B. Baltes, Pergamon, Oxford, 2001, Pages 7540-7543.

 • Teece, D. J., 2010, Business models, business strategy and innovation. Long range planning, 43 (2), 172-194.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Maximum aantal deelnemers

Maximaal 22 deelnemers

Contact

 • Vakcoördinator: drs. L.F.J. Noordhoorn

 • Werkadres: KOG kamer B314

 • Bereikbaarheid:

 • Telefoon: 071 527 6135 & 0619093316

 • E-mail: lnoordhoorn@gmail.com