Studiegids

nl en

Honours College Law

Honours College Law is er voor gemotiveerde, nieuwsgierige en enthousiaste juridische en criminologische studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid die meer uitdaging zoeken. Het betreft een extracurriculair bachelor traject van in totaal minimaal 30 ec.
Na toelating is er een grote keuzevrijheid binnen een gevarieerd vakkenaanbod. Die vakken worden ondergebracht in zes zogenoemde pijlers (ook wel genoemd: thema’s of domeinen): (1) Inhoudelijk verdiepend (en verbredend), (2) Internationalisering, (3) Professionele vaardigheden en competenties, (4) Onderzoekvaardigheden en wetenschapsfilosofie, (5) Onderzoeks- en Praktijkstage en (6) de zogenoemde Honours Classes (een set vakken met een bijzondere, specifieke vorm van interdisciplinariteit).
Vanaf deelname cohort 2017-18 geldt: van die zes moet iedere student vakken van (minimaal) vier pijlers hebben gedaan, waaronder in ieder geval een Honours Class.

Het traject bestaat uit een oriëntatiefase van 5 ec in het 2e semester van het eerste jaar en minimaal 25 ec in het 2e en 3e derde jaar; of een programma van minimaal 30 ec in het 2e en 3e jaar.
Iedere student volgt in het 2e of 3e jaar in ieder geval een zogenoemde interdisciplinaire Honours Class. De overige 25 ec worden behaald door vakken te kiezen van het HC Law programma.

In vergelijking met de reguliere bachelorvakken is er sprake van ander onderwijs en andere toetsvormen, waarin studenten activerend en onderzoekend studeren. Er is ook ruimte voor stage en onderzoek. De vakken geven je de mogelijkheid tot het opdoen en toepassen van andere kennis en vaardigheden. Diverse HC Law vakken hebben in meer of mindere mate een interdisciplinair karakter en bij diverse vakken treed je ook buiten het juridische en criminologische metier. Je leert op die manier over bestaande grenzen van de studie en het vakgebied heen te kijken.

Tevens bestaat er nog in beperkte mate de mogelijkheid om na je 1e studiejaar de reguliere juridische vakken (van Rechtsgeleerdheid klassiek) in aparte werkgroepen te volgen met alleen studenten van HC Law.

Meer informatie over HC Law is te vinden op de website.

1e jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Actuele juridische zaken en vraagstukken 5
Great cases 5
Criminaliteitsbestrijding - wat mag er, wat gebeurt er en wanneer werkt het en wanneer niet? 5

2e jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Mediation 5
Schulden, een (on)oplosbaar maatschappelijk probleem? 5
Law in Action: Het Juridisch Beroep 5
Innovatie in het advocatenkantoor 5
Nederland in de Veiligheidsraad 5
Staatssteun: juridische uitdagingen in theorie en praktijk 5
Mensenhandel: Een interdisciplinair perspectief 5
Setting up businesses in a globalized world 5
Ethical and Legal Issues in Pricing Management 5
Crime and Migration 5
Great Books 5/10
Argumentatie, praktische logica en debat 5
Dilemma’s in het migratierecht: tussen recht, beleid en maatschappij (Summercourse) 5
Uitleg en overtuiging. Retorica in theorie en praktijk. 5
Gender en Recht 5
Understanding Imprisonment: The Intended and Unintended Consequences of Incarceration 5

3e jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Law Clinic 5/10
Student-assistent onderzoek (participatie in en bijdrage aan facultair wetenschappelijk onderzoek) 5/10
Stage - Rechtspraktijk 5/10
Colorblind Criminal 'Justice' in the US and the EU 5/10
Nederland in de Veiligheidsraad 5
Innovatie in het advocatenkantoor 5
Law in Action: Het Juridisch Beroep 5
Schulden, een (on)oplosbaar maatschappelijk probleem? 5
Mediation 5
Staatssteun: juridische uitdagingen in theorie en praktijk 5
Ethical and Legal Issues in Pricing Management 5
Setting up businesses in a globalized world 5
Crime and Migration 5
Great Books 5/10
Argumentatie, praktische logica en debat 5
Uitleg en overtuiging. Retorica in theorie en praktijk. 5
Dilemma’s in het migratierecht: tussen recht, beleid en maatschappij (Summercourse) 5
Gender en Recht 5
Understanding Imprisonment: The Intended and Unintended Consequences of Incarceration 5