Studiegids

nl en

Law Clinic

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law.
Tevens zal een kennismakings- en geschiktheidsgesprek (of een selectiegesprek) worden gevoerd met de studenten die zich hebben aangemeld.

Beschrijving

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid kan partners helpen bij het uitzoeken van juridische vragen en het vergaren en ordenen van feitelijke informatie. Vanuit deze gedachte is het vak Leiden Law Clinic van start gegaan. Partners, bijvoorbeeld ngo’s zoals het Public Interest Litigation Project (www.pilpnjcm.nl), waaronder hun advocaat mr. Jelle Klaas, kunnen hun juridische vragen voorleggen aan studenten uit het Honours College Law. De studenten verrichten onderzoek en schrijven een advies, dat in de praktijk kan worden gebruikt. Zij brengen bijvoorbeeld de relevante internationale verplichtingen in kaart, helpen mee met onderzoek naar het beleid in omringende landen of gaan op zoek naar de relevante nationale jurisprudentie en wetgeving. De studenten worden inhoudelijk begeleid door docenten van de afdeling Burgerlijk recht.

Per editie, per project, wordt zo nodig ook in samenspraak met de studenten, bezien of het de 5 ec of de 10 ec variant betreft.

Voorbeelden uit afgelopen jaren:

  • Nieuwe wetgeving verplichte geestelijke gezondheidszorg (onderdeel van het thema Vrijheid en veiligheid in de geestelijke gezondheidszorg), waaronder TBS; de huidige wet Bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen.

  • Het recht op water (voor kinderen). In 2013 werd in Nederland ruim 8.000 keer het water van huishoudens en bedrijven afgesloten vanwege wanbetaling. Hieronder bevonden zich naar schatting 500 tot 700 gezinnen met kinderen. De onderzoeksvraag die centraal stond tijdens deze clinic luidde: in hoeverre is het afsluitbeleid van water van huishoudens in overeenstemming of in strijd met de mensen- en kinderrechten?

  • Verbeteren rechtspositie chauffeurs in het internationale wegverkeer/transport.

  • Onderzoek of de regionale vervoerders in Gelderland in rechte kunnen worden gedwongen toiletten in treinen aan te brengen. Een complex onderzoek waarin niet alleen het Nederlandse, Europese en internationale non-discriminatierecht een rol speelde, maar ook het aanbestedingsrecht, het aansprakelijkheidsrecht en het procesrecht. Ook brachten de studenten de feiten en ontwikkelingen in de regio Gelderland in kaart en spraken zij met enkele benadeelden.

  • PILP project, dat uitgaat van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, waarbij de mogelijkheid van het strategisch procederen op het gebied van mensenrechten in Nederland werd verkend. Tijdens de Clinic werd (juridisch) onderzoek gedaan met als belangrijkst einddoel het waarborgen van mensenrechten.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak en eindkwalificaties (eindtermen)
Studenten laten kennismaken met en bijdragen aan juridisch onderzoek, juridische procedures en internationale verplichtingen betreffende maatschappelijke kwesties die voor een rechter kunnen worden gebracht.
Training van juridische, schriftelijke, mondelinge, onderzoeks en sociale (bijv. samenwerken) vaardigheden.

Onderwijsvorm

Practica.

Aanmelden

Via administratie HC Law (met korte motivatie en CV).
Op maandag 10 september is van 17:00-19:00 uur in A1.44 KOG een informatiebijeenkomst over o.a. dit vak.

Minimum en maximum aantal deelnemers

Het gaat om een groep van in beginsel vier-zeven studenten voor de periode januari-april/mei.
In overleg met de opdrachtgever wordt gezamenlijk een dossier opgepakt. Daarbij is discretie, inzet, flexibiliteit en samenwerking vereist.

Contact

  • Vakcoördinator: mr. R. de Graaf

  • Werkadres: Steenschuur 25,

  • Bereikbaarheid: op afspraak via secretariaat Burgerlijk recht

  • Telefoon: 071- 527 1272

  • E-mail: r.de.graaff@law.leidenuniv.nl