Studiegids

nl en

Great Books

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law, een van de andere zes Leidse Honours Colleges, of Leiden University College.

Voertaal

Nederlands

Beschrijving

Het vak kan worden gevolgd als 5 ec variant en als een 10 ec variant.
Studenten die alleen in de gelegenheid zijn om de 7 bijeenkomsten van het 1e blok te volgen krijgen 5 ec,
en zij die ook de 7 weken van het 2e blok volgen krijgen de 10 ec.

This course provides a study of text of the history of western philosophy, from Plato to our days. Only primary sources will be read and no handbooks or other secondary literature, since philosophy is best learnt by patiently studying and pondering over the Great Books, written by the important philosophers themselves. The course focuses on political philosophy and ethics. Metaphysical, epistemological and other issues can e.g. automatically arise in the reflection on and discussion of the books.

Leeswijzer Honoursvak Great Books 2019:

Thema: De traditie

Week
1. Hesiodus, Werken en Dagen
2. Bijbel, Genesis
3. Plato, Alcibiades I
4. Aristoteles, Rhetorica, boek II
5. Bijbel, Evangelie van Johannes
6. Augustinus, Bekentenissen, hst.1-9
7. Thomas van Aquino, Over het geluk, Summa Theologica I-II, q.1-5

Thema: De moderniteit

Week
8. Machiavelli, Il Principe, bij voorkeur de Engelse vertaling van Harvey Mansfield, The Prince
9. Descartes, Discours de la Methode, Ned. Vert. Vertoog over de Methode
10. Locke, A Letter concerning Toleration
11. Rousseau, Lettre à d’Alambert, Engelse vertaling door Allan Bloom
12. Hegel, Fenomenologie van de Geest (selectie)
13. Hannah Arendt, The Human Condition, hst.1-3
14. Hannah Arendt, The Human Condition, hst 4-6

Students are required to write a short paper every week and to participate actively in the discussions in class

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:
Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Aan de hand van teksten uit klassiekers uit de schatkamer van de filosofie krijgen studenten een inzicht in hoofdlijnen en kerngedachten van de politieke filosofie en ethiek en de klassieke vraag naar het goede leven alsmede van het belang en de doorwerking ervan.
Een student kan zich schriftelijk en mondeling goed uitdrukken m.b.t. de behandelde onderwerpen.

Onderwijsvorm

Interactieve werkgroepen – Socratische dialoog

Aantal uur: 14 bijeenkomsten van (2 à) 3 uur.
Docent: Prof.dr. A.A.M. Kinneging

Vereiste voorbereiding door studenten:
bestuderen van de opgegeven wekelijkse literatuur en ’t (wekelijks) schrijven van de (korte, bondige) papers.
Elk werkcollege dient voor aanvang een korte paper van 400 woorden te worden ingeleverd over de die dag te bespreken literatuur. In die paper dient de stof te worden behandeld aan de hand van en door de docent opgegeven vraag.

De opzet is om tijdens het vak ook een keer naar een lezing of film of theatervoorstelling te gaan of een gastspreker uit te nodigen (in de context van het centrale thema van de teksten).
En mede voor het sociale aspect zullen we ook een of twee keer samen een lichte maaltijd nuttigen op kosten van Honours College Law.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Wekelijkse paper (400 woorden) – voor 50%, en

 • een mondeling tentamen – (ook) voor 50%, na het 1e blok en na het 2e blok.
  Het gemiddelde van alle papers vormt de helft van het cijfer. De andere helft komt tot stand door het afleggen van een mondeling tentamen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en alle stof die tijdens de bijeenkomsten aan bod komen

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • De teksten en vindplaatsen en te gebruiken edities/versies waaraan wordt gerefereerd in ‘Beschrijving’ worden ook bekend gemaakt via Blackboard.

Periode

2e semester:

in blok 3 (de week van 4 febr. 2019 t/m de week van 18 mrt 2019),

en

in blok 4 (de week van 8 april 2019 t/m de week van 20 mei 2019),

Telkens van 17:00 tot 20:00 uur op de maandag (tenzij anders i.v.m. feestdagen of incidenteel andere verplichtingen van de docent).

Na blok 3 wordt een mondeling afgenomen (datum vast te stellen door de docent, na raadpleging van de studenten); na blok 4 wordt een mondeling tentamens afgenomen (datum vast te stellen door de docent, na raadpleging van de studenten).

Aanmelden

De aanmelding verloopt via het secretariaat van Honours College Law: honours@law.leidenuniv.nl. vanaf maandag 17 september 2018.
Geef bij je aanmelding ook aan voor welke variant je kiest: 1 blok, de eerste 7 weken (5 ec) of blok 1 en 2, alle 14 weken (10 ec).

Minimum en maximum aantal deelnemers

12-22 stud.

Contact

 • Vakcoördinator: prof.dr. A.A.M. Kinneging

 • Werkadres: KOG

 • Bereikbaarheid:
  vanaf een week voor het onderwijs: via secretariaat Encyclopedie en filosofie van het recht;
  daaraan voorafgaand: de administratie van Honours College Law

 • Telefoon: 071 527 7548

 • E-mail: : a.a.m.kinneging@law.leidenuniv.nl