Studiegids

nl en

Dilemma’s in het migratierecht: tussen recht, beleid en maatschappij (Summercourse)

Vak
2018-2019

Beschrijving

Het migratierecht is een rechtsgebied dat nooit stilstaat. Maatschappelijke en politieke discussies leiden tot aanpassingen in wet- en regelgeving op het gebied van de toegang en het verblijf van vreemdelingen in Nederland. Voorbeelden van beleidsterreinen binnen het migratierecht waarin het dilemma tussen een restrictief beleid gericht op het controleren en beheersen van migratie en de bescherming van fundamentele rechten goed tot uitdrukking komen, zijn de opvang en bescherming van asielzoekers, de regulering van arbeidsmigratie en de integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving. In dit vak zal expliciet worden ingegaan op de manier waarop verschillende internationale jurisdicties interfereren met het Nederlandse migratierecht- en beleid.
In dit vak zoeken studenten actief naar oplossingen voor knelpunten binnen het migratierecht en -beleid. Gebruik makend van de leermethode problem based learning gaan studenten aan de slag met verschillende aspecten van het migratiebeleid. Om een onderwerp in te leiden zal per thema een gastspreker uit de praktijk worden uitgenodigd om het voorliggende dilemma inzichtelijk te maken. Daarna werken de studenten groepsgewijs aan een analyse en oplossing voor het voorliggende dilemma. Het resultaat hiervan zal worden gepresenteerd in de vorm van een groepspresentatie. De verschillende onderwijsbijeenkomsten hebben een interactief karakter. Er wordt geen gebruik gemaakt van traditionele hoorcolleges. De studenten zijn in beginsel aan het woord en de rol van de docent is beperkt tot het begeleiden van de studenten naar het zoeken naar een oplossing door middel van het begeleiden van de discussie en het geven van feedback. De toetsing bestaat uit actieve deelname in de werkgroepen en aan groepswerk, de tussenrapportages over de besproken dilemma’s en een eindpaper waarin dieper wordt ingegaan op één van de besproken thema’s.

Periode

Twee weken: de week van 10 en 17 juni 2019.

Voorlopig/concept rooster (onder voorbehoud)

Dinsdag 11 juni 2019: 10:00 – 13:00

Woensdag 12 juni 2019: Excursie

Donderdag 13 juni 2019: 10:00 – 12:00; 13:00 – 15:00

Vrijdag 14 juni 2019: Excursie

Maandag 17 juni 2019: 10:00 – 12:00; 13:00 – 15:00

Dinsdag 18 juni 2019: 10:00 – 12:00; 13:00 – 15:00

Woensdag 19 juni 2019: 10:00 – 12:00; 13:00 – 15:00

Donderdag 20 juni 2019: 10:00 – 12:00; 13:00 – 15:00

Vrijdag 21 juni 2019: Slotsymposium

Aanmelden

Via de administratie van HC Law: honours@law.leidenuniv.nl vanaf maandag 17 september 2018.

Minimum en maximum aantal deelnemers

12-22