Studiegids

nl en

Colorblind Criminal 'Justice' in the US and the EU

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Dit is een vak voor derde- en laatstejaarsstudenten HC Law.
Studenten kunnen zich voor dit vak aanmelden middels een email naar honours@law.leidenuniv.nl met een Engelstalige motivatiebrief waarin wordt aangegeven waaruit de inhoudelijke interesse in dit vak bestaat.

Beschrijving

Het vak kan worden gevolgd als 5 ec variant en als een 10 ec variant. Studenten die alleen de onderwijsperiode in Nederland volgen krijgen 5 ec, en zij die ook de studiereis c.a. naar Californië (o.a. Universiteit Berkeley) volgen krijgen 10 ec.

In dit vak gaan we stilstaan bij de mate waarin het recht bijdraagt aan ongelijkheid en in het bijzonder ongelijkheid die gestoeld is op het maken van onderscheid op basis van ras, etniciteit en nationaliteit. Door kritisch te reflecteren op de rol van het recht in het creëren van classificaties en categorieën die voorts een belangrijke rol gaan spelen in de alledaagse realiteit: zowel op het niveau van het daadwerkelijk handelen van personen en actoren alsook op het niveau van het publieke en het politieke debat.
Door te kijken naar actuele casuïstiek rondom race & inequality in de Verenigde Staten – waar deze problematiek al sinds jaar en dag wordt bestudeerd en besproken – maar ook in diverse landen in Europa waar raciale spanningen en angsten rondom nationale identiteit ook steeds duidelijker zichtbaar en hoorbaar zijn (mede) als gevolg van de Europese vluchtelingen “crisis”. Er zal onder meer worden gekeken naar discussies en vraagstukken rondom migratie, maar ook naar etnisch profileren door de politie, ongelijkheid op de arbeidsmarkt etc.
In het vak zal echter niet alleen aandacht worden besteed aan de wijze waarop het recht kan bijdragen aan ongelijkheid, maar zal ook worden gekeken naar de wijze waarop groepen die zich ongelijk behandeld voelen in het verleden, maar ook in het heden, juist gebruik maken van het formele recht om zich tegen hun ongelijke positie te verzetten en hier actief verandering in te brengen. Dit wordt ook wel aangeduid als het proces van legal mobilisation. In het verleden hebben de Black Panthers dit bijvoorbeeld met succes gedaan en in het heden kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de Black Lives Matter beweging, of de Wij Zijn Hier beweging.

Waar er tijdens de werkcolleges – die georganiseerd zullen zijn als interactieve bijeenkomsten en leesbijeenkomsten met discussiesessies – met name aandacht zal worden besteed aan de Europese situatie en aan het theoretisch kader van Critical Race Studies, zullen studenten voor hun eindopdracht (een paper en een presentatie) zich gaan verdiepen in het boek over Rethinking crime and punishment the US. Dit boek gaat expliciet over de situatie rondom Race & Criminal Justice in de Verenigde Staten.

Study trip United States
Een belangrijk – en uitermate boeiend en interessant – onderdeel van dit vak is een 10-daagse studiereis naar de Verenigde Staten. We gaan naar San Francisco, California om daar verschillende colleges bij te wonen die georganiseerd worden door vooraanstaande hoogleraren van UC Berkeley, Stanford and UC Hastings College of the Law. Daarnaast zullen we o.a. een rechtszaak bijwonen, met een rechter spreken, the Office of the Prosecutor bezoek, San Quentin gevangenis bezoeken een meekijken met een aantal Grass Roots organisaties in Oakland die vechten voor social justice.
Aan deze studietrip zijn kosten verbonden: ticket en hostel. Informatie hierover en over beurzen/tegemoetkoming en de eigen bijdrage is gegeven tijdens de voorlichtingsbijeenkomst en daarna via een mail met de 3e en 4e jaars HC Law studenten gedeeld.

Leerdoelen

Toetsing

  1. Onderwijsperiode in Nederland
    Actieve deelname tijdens de bijeenkomsten. Studenten lezen als eindopdracht het boek Beyond these Walls: Rethinking Crime and Punishment in the United States van Tony Platt. Hierover wordt (afhankelijk van de grootte van de groep) een groepspresentatie gegeven en wordt – mede in het licht van hetgeen er tijdens de lectures wordt besproken – een individuele eindpaper geschreven.

Naast deze eindopdrachten kan het ook zo zijn dat ter voorbereiding van de discussielectures/bijeenkomsten opdrachtjes moeten worden gemaakt, dit vanzelfsprekend naast de te lezen literatuur.

  1. Studiereis naar VS/Berkeley
    Het bijwonen van de actieve deelname aan lezingen/lectures en de bezoeken aan diverse instituten en organisaties. Het maken van een (groeps)opdracht. En tot slot moeten de studenten na afloop van hun studiereis naar de VS ook een reflectieverslag van 5 pagina’s schrijven. Hiervoor zal t.z.t. een format worden aangeboden.

Aanmelden

Via het secretariaat van Honours College Law: honours@law.leidenuniv.nl

In geval van vragen mail of bel ons gerust.

Op 20 november jl. vond er een voorlichtingsbijeenkomst plaats over dit HC Law vak.

Heb je interesse in het volgen van dit unieke vak? Schrijf dan een inhoudelijke motivatiebrief van 1 à max. 2 A4, waarin je uitlegt waarom je zo graag dit vak wilt volgen. Het kan hierbij goed zijn om bijvoorbeeld te verwijzen naar specifieke (keuze-)vakken die je hebt gevolgd, maar ook naar persoonlijke ervaringen en interesses.
De brief moet in het Engels en moet uiterlijk zondag 6 januari 2019 worden gestuurd naar honours@law.leidenuniv.nl.
Geef in de brief ook duidelijk aan of je het vak voor 5 of voor 10 EC wilt volgen.

Periode

Voorlopig zijn de bijeenkomsten (van 17.00-19.00 uur) gepland op:

donderdag 18 april
donderdag 25 april
dinsdag 30 april en donderdag 2 mei
dinsdag 7 mei en donderdag 9 mei
dinsdag 14 mei en donderdag 16 mei
dinsdag 21 mei en donderdag 23 mei

Mocht je zijn verhinderd door verplicht bachelor onderwijs, meld dat dan zo spoedig mogelijk.

10 daagse USA trip vanaf (rond) 9-10 juni.  

Contact

Vakcoördinatoren: drs. M.L. Fleer en prof. mr. drs. M.A.H. van der Woude
Telefoon: 071-5177531 / 071-5277552 E-mail: honours@law.leidenuniv.nl