Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Science Skills Lab

Vak
2018-2019

Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

Toegangseisen

Verplicht vak voor eerstejaars studenten van het Honours College Bèta en Life Science.

Beschrijving

Door hoogstaande technologische ontwikkelingen en wetenschappelijke doorbraken zijn we in staat om energie op te wekken uit kernsplitsing, ziektes in een vroeg stadium te verhelpen door middel van genetische modificatie, en naburige planeten te koloniseren. Toch zijn er ook mensen die in dergelijke ontwikkelingen gevaren zien.

In dit inspirerende vak gaan jullie in groepsverband een aantal van dergelijke belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen bestuderen en kijken hoe deze ons leven mogelijk zullen beïnvloeden in de toekomst. Door deel te nemen aan verschillende workshops leer je meer over interviewtechnieken, rolverdelingen binnen een groep, samenwerken in een denktank, en het maken van een wetenschappelijke poster en deze te pitchen. Begeleid door een docent richten jullie je op een specifiek thema en gaan jullie een aantal experts interviewen. Naar aanleiding van deze interviews ontwikkelen jullie een toekomstvisie die de voor- en nadelen blootlegt van een bepaalde wetenschappelijke doorbraak. Tijdens het afsluitende symposium presenteren jullie deze visie door middel van posters en pitches aan medestudenten en docenten. Nadere informatie over de wetenschappelijke thema's volgt binnenkort.

Aan het eind van dit vak:

 • Kun je samenwerken in een expertdenktank;

 • Heb je inzicht in je rol binnen een werkgroep;

 • Kun je wetenschappers interviewen;

 • Kun je een wetenschappelijke poster maken;

 • Heb je meer kennis van grote thema’s;

 • Kun je een posterpitch houden.

Onderwijsvorm

Het onderwijs voor dit vak zal in de volgende vormen gegeven worden:

 • Voorbereidende literatuur

 • Colleges

 • Werkgroepen

 • Workshops

 • Schrijven van verslagen

Toetsing

Het eindcijfer wordt gebaseerd op het succesvol afronden van de volgende onderdelen:

 • 10% Actieve deelname gedurende de werkgroepen, colleges en workshops

 • 10% Interviewverslag

 • 10% Reflectieverslag

 • 10% Voorbereiden relevante literatuur

 • 60% Eindopdracht: Poster en presentatie tijdens eindsymposium

De student dient voor elke onderdeel een voldoende te behalen om het vak af te kunnen sluiten.

Rooster

Dit vak wordt in het tweede semester van het 1e jaar geroosterd. Het vak wordt gegeven op donderdagen van 17:30-20:30 uur in het LUMC. Het vak start op donderdag 7 maart 2019.

datum tijd college gebouw zaal
7-3-2019 17:30-20:30 introcollege LUMC CZ-1 route 768
14-3-2019 17:30-20:30 workshop LUMC CZ-3 route 558
21-3-2019 17:30-20:30 workshop LUMC CZ-5 route 558
25-4-2019 17:30-20:30 vragenuur LUMC CZ-5 route 558
23-5-2019 17:30-20:30 workshop LUMC CZ-1 route 768
3-6-2019 17:30-20:30 vragenuur LUMC CZ-4 route 762
27-6-2019 17:30-20:30 slotbijeenkomst Sterrewacht 1.04 en lounge rechts

Literatuur

Nadere informatie volgt.

Aanmelden

Je dient je voor dit vak aan te melden in uSis. De studieactiviteitcode voor de colleges is 21627; de code voor het tentamen (op 27 juni 2019) is 21628.

Blackboard

Nadere informatie over blackboard volgt.

Contact

Voor vragen over dit vak kun je contact opnemen met studentassistent Maarten Lubbers m.lubbers@umail.leidenuniv.nl of coördinator Honours College Bèta & Life Science op honourscollege@science.leidenuniv.nl