Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Courses MA Linguistics: Linguistics

Vak
2019-2020

Choose 10 or 20 EC from the Linguistics specialisation. A list of courses and course descriptions can be found here.