Studiegids

nl en

Thema Effecten van geneesmiddelen 1

Vak
2019-2020

Het vak Thema Effecten van Geneesmiddelen 1 (TE1) is per 2019-2020 vervallen, hier staan enkel de overgangsregelingen vermeld zoals deze voor 2019-2020 gelden

Wat verandert er aan het vak?

Het vak Thema Effecten van Geneesmiddelen 1 (TE1) á 6 EC wordt grofweg opgesplitst in 2 delen die per 2019-2020 in 2 nieuwe, geïntegreerde vakken wordt aangeboden:

Als je (een deel van) Thema Effecten van Geneesmiddelen 1 nog niet gehaald hebt, kijk dan heel goed onder welke categorie je valt en lees daarna per categorie wat je nog moet doen om aan je studievereisten te kunnen voldoen.

Categorieën

 1. Ik ben in 2019-2020 gestart met Bio-Farmaceutische Wetenschappen.
 2. Ik ben in of voor 2018-2019 gestart met Bio-Farmaceutische Wetenschappen en ik heb nog geen enkel onderdeel van het vak Thema Effecten van Geneesmiddelen 1 van 6 EC 'oude stijl' gevolgd.
 3. Ik ben in of vóór 2018-2019 gestart met Bio-Farmaceutische Wetenschappen en ik heb het vak Thema Effecten van Geneesmiddelen 1 van 6 EC 'oude stijl' (grotendeels) gevolgd. Ik heb in 2018-2019 Deeltentamen 1 en 2 gemaakt en mijn gewogen gemiddelde voor deeltentamen 1 (67%) en deeltentamen 2 (33%) is minder dan een 5,50 (check ook punt 4 en 5).
 4. Ik ben in of vóór 2018-2019 gestart met Bio-Farmaceutische Wetenschappen en ik heb het vak Thema Effecten van Geneesmiddelen 1 van 6 EC 'oude stijl' (grotendeels) gevolgd. Ik heb alléén deeltentamen 1 niet gemaakt/gehaald; deeltentamen 2 heb ik wel gehaald.
 5. Ik ben in of vóór 2018-2019 gestart met Bio-Farmaceutische Wetenschappen en ik heb het vak Thema Effecten van Geneesmiddelen 1 van 6 EC 'oude stijl' (grotendeels) gevolgd. Ik heb in 2018-19 alléén deeltentamen 2 niet gemaakt/gehaald; deeltentamen 1 heb ik wel gehaald.
 6. Ik ben in of vóór 2017-2018 gestart met Bio-Farmaceutische Wetenschappen en ik heb het vak Thema Effecten van Geneesmiddelen 1 van 6 EC 'oude stijl' (grotendeels) gevolgd. Ik heb vóór 2018-2019 het ongedeelde tentamen gemaakt en mijn eindcijfer is minder dan een 6,0.
 7. Geen van bovenstaande categorieën is op mij van toepassing.

Wat moet ik doen om aan mijn vereisten te voldoen (per categorie)?

 1. Deze overgangsregeling is niet op jou van toepassing, je moet alle eerstejaarsvakken volgen die in 2019-2020 wordt aangeboden (i.e. exclusief de vakken die onder overgangsregelingen staan).
 2. Je moet de vakken ‘Fysiologie van ADME van 4 EC’ én ‘Farmacokinetiek en -dynamiek van 5 EC’ die in 2019-2020 worden aangeboden beide in hun geheel volgen om aan je vereisten te kunnen voldoen (zie ‘Wat verandert er aan het vak?’). Als je TE2 ook nog niet gehaald hebt, kijk dan ook goed naar de overgangsregeling voor dat vak.
  NB Mocht je het vak TE2 al wél gehaald hebben, dan mag je er ook voor kiezen om, naast het vak ‘Fysiologie van ADME van 4 EC’ (telt voor 67% mee), gebruik te maken van de eenmalige en laatste mogelijkheid om deeltentamen 2 van het tentamen TE1 ‘oude stijl’ te doen. Deeltentamen 2 van TE1 telt dan voor 33% mee en vindt plaats tijdens het reguliere tentamen Farmacokinetiek en –dynamiek op 1 juli 2020. LET OP: je zult dit grotendeels door zelfstudie moeten doen en je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van de studiestof op Bb.
 3. We raden je aan om de vakken ‘Fysiologie van ADME van 4 EC’ én ‘Farmacokinetiek en -dynamiek van 5 EC’ die in 2019-2020 worden aangeboden beide in hun geheel volgen om aan je vereisten te kunnen voldoen (zie ‘Wat verandert er aan het vak?’). Dit is in ieder geval van toepassing op studenten die zowel TE1 als TE2 wel gevolgd maar nog niet gehaald hebben (zie ook overgangsregeling TE2).
  Wie TE2 al wél gehaald heeft kan ook gebruik maken van de eenmalige en laatste mogelijkheid om het tentamen TE1 ‘oude stijl’ in zijn geheel opnieuw te doen (tijdens het hertentamen van Fysiologie van ADME in juli 2020).
  Op grond van Art. 10.8 ‘Slaagregeling propedeutisch examen’ van de bijlage bij de facultaire ‘Regels en Richtlijnen’ is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om te slagen voor het propedeutisch examen indien een tentamen van een theoretisch vak met het cijfer 5,0 werd beoordeeld. Controleer nauwkeurig of je aan de voorwaarden voldoet en neem contact op met de studieadviseur als je denkt dat je aan de voorwaarden voldoet; je hoeft dan mogelijk geen gebruik te maken van bovenstaande overgangsregeling.
 4. De behandelde studiestof van deeltentamen 1 van TE1 komt grotendeels overeen met de studiestof van het nieuwe vak ‘Fysiologie van ADME van 4 EC’. Je mag ervoor kiezen om het (her)tentamen Fysiologie van ADME te maken; het reeds behaalde deelcijfer voor deeltentamen 2 van TE1 blijft dan meetellen. We willen je er wel op wijzen dat het je eigen verantwoordelijkheid is om je op de hoogte te stellen van de exacte studiestof van Fysiologie van ADME; deze wordt op Blackboard module van dat vak vermeld. Meldt bovendien uiterlijk 2 weken voor de tentamendatum bij de docent van Fysiologie van ADME dat je op deze manier het vak TE1 alsnog wilt behalen.
  Je kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van de eenmalige en laatste mogelijkheid om het tentamen TE1 ‘oude stijl’ in zijn geheel opnieuw te doen, dus inclusief de studiestof van deeltentamen 2 zoals dit in 2018-19 is gegeven. Het tentamen TE1 ‘oude stijl’ vindt plaats tijdens het hertentamen van Fysiologie van ADME in juli 2020.
  Op grond van Art. 10.8 ‘Slaagregeling propedeutisch examen’ van de bijlage bij de facultaire ‘Regels en Richtlijnen’ is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om te slagen voor het propedeutisch examen indien een tentamen van een theoretisch vak met het cijfer 5,0 werd beoordeeld. Controleer nauwkeurig of je aan de voorwaarden voldoet en neem contact op met de studieadviseur als je denkt dat je aan de voorwaarden voldoet; je hoeft dan mogelijk geen gebruik te maken van bovenstaande overgangsregeling.
 5. Je kunt gebruik maken van de eenmalige en laatste mogelijkheid om deeltentamen 2 van het tentamen TE1 ‘oude stijl’ te doen (tijdens het reguliere tentamen Farmacokinetiek en –dynamiek op 1 juli 2020). LET OP: je zult dit grotendeels door zelfstudie moeten doen en je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van de studiestof op Bb.
 6. Zie categorie 3.
 7. Neem contact op met de studieadviseurs.