Studiegids

nl en

Thema Effecten van geneesmiddelen 3

Vak
2019-2020

Dit vak is per 2019-2020 vervallen, hier staan enkel de overgangsregelingen vermeld zoals deze voor 2019-2020 gelden

Wat verandert er aan het vak per 2019-20?

Het vak Thema Effecten van Geneesmiddelen 3 wordt vervangen door het vak ‘Toxicologie á 4 EC’. De studiestof en de manier waarop de studiestof wordt aangeboden is op detail gewijzigd.

Wat moet ik doen om toch aan mijn vereisten te voldoen?

Studenten die (een deel van) het vak Thema Effecten van Geneesmiddelen 3 ‘oude stijl’ á 5 EC nog niet gehaald hebben, kunnen gebruik maken van de eenmalige en laatste mogelijkheid om het gehele tentamen Thema Effecten van Geneesmiddelen 3 ‘oude stijl’ á 5 EC te herkansen. Dit vindt plaats tijdens de herkansing van het tentamen Toxicologie in juli 2020. Eventueel reeds behaalde deelcijfers komen te vervallen.