Studiegids

nl en

Culture and Globalisation

Vak
2019-2020

Let op: deze cursusomschrijving is nog niet geheel up-to-date voor studiejaar 2019-2020. Een nieuwe versie met marginale wijzigingen volgt op korte termijn.

Toegangseisen

Alleen degenen die de cursus “Cultuur en vergelijking” hebben gevolgd, hebben toegang tot dit vak.
Deze cursts is open voor de volgende categorieen van studenten:

 • Bachelor CA-OS,

 • Pre-Master’s CA-OS (expliciet toegelaten tot deze cursus)

 • Exchange studenten (expliciet toegelaten tot deze cursus)

 • Contract studenten ingeschreven volgens de procedure uiteengezet op de facultaire website.

Voertaal

Hoorcolleges worden in het Engels gedoceerd.
Werkgroepen: Eerstejaars bachelorstudenten van CA-OS hebben de voorkeurstaal voor werkgroepen gekozen bij de aanmelding voor de opleiding. Pre-master en Exchange studenten volgen de Engelstalige werkgroepen. Contractstudenten mogen bij hun aanmelding de voorkeurstaal kiezen.
Tentamens worden afgelegd in de taal waarin de werkgroepen zijn gevolgd.

Beschrijving

Dit is het vervolg op “Cultuur en vergelijking”. Alleen degenen die het vak “Cultuur en vergelijking” hebben gevolgd, hebben toegang tot dit vak.

Dit programma introduceert studenten CA-OS in de kernbegrippen die de culturele antropologie (heeft) gebruikt om menselijke verschillen te omschrijven (zoals ras, cultuur, verwantschap, consumptie en migratie), en hoe wij kritisch met die begrippen om moeten gaan. Het kernprobleem van de antropologie en ontwikkelingssociologie was, sinds de negentiende eeuw, om te onderzoeken wat de bestaande verschillen tussen mensen precies inhouden, en hoe we die verschillen kunnen behouden, veranderen of manipuleren. De antropologie is er lang van uit gegaan dat die verschillen ofwel biologisch, ofwel cultureel vaststonden – “essentieel” en tijdloos waren, ofwel aangeboren (“ras”), ofwel plaatsgebonden (“cultuur”). De eerste drie colleges laten zien hoe vanaf het begin van de antropologie, zowel “ras” als “cultuur” vergelijkenderwijs en door globalisering tot stand kwamen, en dat het tijdloze (of essentialistische) begrip van ras of cultuur vanaf de allereerste studies van raciale verhoudingen in de koloniale wereld (vanaf het midden van de 20e eeuw) onder druk komt te staan. Ze bespreken hoe anders wij nu tegen tijd en cultuur aankijken: aan de ene kant sceptisch over het essentialiseren van traditie en erfgoed, omdat het “tijdloze” verleden dat mensen cultiveren vaak in het heden wordt bedacht; aan de andere kant nieuwsgierig naar het moderne geloof in de toekomst (in termen van “ontwikkeling” en “vooruitgang”) omdat dit steeds vaker is ontmaskerd als alleen geldig voor het meer geprivilegieerde deel van de mensheid. De volgende vier colleges laten zien hoe ras en cultuur, verwantschap en gender, en consumptie belangrijke manieren vormden waarop antropologen menselijke verschillen probeerden te begrijpen, en hoe door globaliseringprocessen ook deze interpretaties van menselijke verschillen door elkaar worden gegooid: zo is de manier waarop antropologen door middel van het cultuur-begrip het racisme dachten te hebben bekritiseerd niet succesvol gebleken in het tegen gaan van racistisch gedrag en racistische sociale structuren, zodat we de vraag moeten stellen waarom hedendaagse vormen van discriminatie nog steeds dezelfde categorieën (afstammelingen van slaven, van gekoloniseerden, vrouwen) negatief discrimineert. In de volgende vijf colleges laten wij vervolgens zien hoe cultuur onder globalisering lokaal wordt ervaren en getransformeerd in termen van consumptie, werk en identiteit (door middel van een monografie over Berbers in Marokko), en hoe die consumptieverhoudingen steeds vaker vorm krijgen in een wereld waar mensen elkaar etnische en religieuze verschillen toeschrijven die soms racistisch lijken, vaak geëssentialiseerd zijn, en bijdragen aan het onderhouden van menselijke ongelijkheid – ook binnen de geglobaliseerde Nederlandse samenleving zelf. “Cultuur en Globalisering” heeft daarom als leerdoel om studenten zicht te geven op de wijze waarop globalisering het antropologische beeld van menselijke verschillen heeft veranderd, maar op zo’n manier dat de klassieke antropologische kritiek op de verhouding tussen cultuur en biologie (en dus ras en verwantschap) nog steeds relevant is, zij het anders dan men gedurende het grootste deel van de twintigste eeuw dacht.

Leerdoelen

“Cultuur en Globalisering” heeft als leerdoel om studenten zicht te geven op de wijze waarop globalisering het antropologische beeld van menselijke verschillen heeft veranderd, maar op zo’n manier dat de klassieke antropologische kritiek op de verhouding tussen cultuur en biologie (en dus ras en verwantschap) nog steeds relevant is, zij het anders dan men gedurende het grootste deel van de twintigste eeuw dacht.

 • Kennis van de voornaamste benaderingen van cultuur in de geschiedenis van de antropologie;

 • Kritisch inzicht in de redenen waarom oudere opvattingen van cultuur, die nog steeds in het alledaagse spraakgebruik opgang doen, niet valide zijn;

 • Basis-inzicht in de fundamenten van een historiserende wetenschapstheorie voor sociale wetenschappen;

 • Vaardigheid in het aan elkaar relateren van argumenten uit verschillende wetenschappelijke bronnen;

 • Kennismaking met de groepsmatige discussie en verwerking van de geleerde stof.

Rooster

Zie onze website

Onderwijsvormen

Totaal 5 ECTS = 140 studiebelastinguren (sbu):

 • hoorcolleges 28 uur =42 sbu

 • werkgroepen 6 uur = 12 sbu

 • literatuur 516 blz. = 86 sbu

Toetsing

 • Twee schriftelijke deeltentamens (open boek tentamens).

 • Verplichte deelname aan werkgroepbijeenkomsten.

 • Indien het eindcijfer voor de cursus onvoldoende is, is een herkansing mogelijk. In het hertentamen wordt de stof van de hele cursus behandeld. (De deeltentamens kunnen niet apart worden herkanst.).

Aanmelden tentamen

Eerstejaarsstudenten CA-O, Exchange studenten en Pre-master studenten hoeven zich niet aan te melden voor tentamen in usis - ze worden ingeschreven door de onderwijsadministratie.
Voor andere deelnemers is het is verplicht om je voor ieder (deel)tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 11 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Aanmelden in uSis

 • Eerstejaarsstudenten CA-OS, Exchange studenten en Pre-master studenten: inschrijving voor hoorcolleges, werkgroepen en tentamens is NIET nodig.

 • Andere studenten moeten zich wél inschrijven voor de hoorcolleges én alle tentamens (zie boven), maar niet voor de werkgroepen.

 • Indeling en inschrijving in verplichte werkgroepen wordt voor alle studenten verzorgd door de onderwijsadministratie en via Usis bekendgemaakt in de eerste collegeweek.

Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Brightspace

Brightspace wordt de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden vanaf studiejaar 2020/2021. Dit betekent dat Brightspace het huidige Blackboard zal vervangen.

Studenten die het eerste jaar van Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie volgen of cursussen opnieuw doen, zullen de eerste zijn die met Brightspace werken als hun leermanagementsysteem vanaf het academische jaar 2019-2020. Via Brightspace kunnen jullie nieuwsberichten lezen, studiemateriaal opvragen en opdrachten inleveren. Je moet regelmatig naar Brightspace gaan om zeker te zijn dat je over de nieuwste informatie beschikt. Docenten gaan ervan uit dat alle studenten de informatie in Brightspace lezen.

Aanmelden: https://universiteitleiden.screenstepslive.com/m/86876/l/1075263-how-do-i-log-into-brightspace
De startpagina voor Brightspace is: http://brightspace.universiteitleiden.nl
Meld je aan met uw ULCN-account en persoonlijk wachtwoord. Aan de linkerkant ziet u een overzicht van Mijn cursussen.

Om toegang te krijgen tot je cursussen in Brightspace moet je geregistreerd zijn in uSis voor deze cursussen.

Universiteits-app
In deze app kun je het grootste deel van je persoonlijke studiegegevens op één plek vinden. De Blackboard-app wordt na verloop van tijd vervangen door de Brightspace-app. Tot die tijd moet je ze allebei gebruiken.

Studiemateriaal

Literatuur voor Cultuur en vergelijking en Cultuur en globalisering (TOT JULI 2018 ONDER VOORBEHOUD):

 • David Crawford (2008) Moroccan Households in the World Economy, Labour and Inequality in a Berber village. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2008.

 • Overige literatuur bestaat met name uit artikelen uit electronische tijdschriften. Titels worden via Blackboard bekend gemaakt.

Contact

Dr. Jasmijn Rana Dr. Igor Boog