Studiegids

nl en

Leren en Instructie

Vak
2019-2020

Toegangseis

Alleen open voor studenten die de Educatieve minor of Educatieve module volgen.

Leerdoelen

De student kan met behulp van theorie over klassenmanagement en algemene didactiek lespraktijken van docenten analyseren en alternatieven formuleren.

Beschrijving

In Leren en Instructie worden theorieën op het gebied van klassenmanagement en algemene didactiek bestudeerd. Deze theorieën worden verbonden met de onderwijspraktijk van de studenten.

Werkvorm

Hoor/werkcolleges, en zelfstudie.

Toetsing

Tentamen: aan de hand van een aantal casussen wordt getoetst of de student theorie kan gebruiken bij het analyseren van onderwijspraktijken (voor beoordelingscriteria, zie de studiewijzer, onderdeel L&I). Zie ook Tentamendocument studenten ICLON voor het vak Leren & Instructie.

Voor de tentamendata zie het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.

Studielast

Totale studielast 3 EC x 28 uur = 84 uur

Bijwonen college (1 uur + 8 bijeenkomsten van 1.45 uur): 15 uur
Voorbereiding colleges/Bestuderen literatuur: 42 uur
Voorbereiding voor toetsing: 24 uur
Toetsing: 3 uur

Onderzoek binnen studieonderdeel

In dit studieonderdeel worden wetenschappelijke artikelen gebruikt waarmee studenten kennis maken met basisconcepten uit de onderwijskunde. In de colleges wordt o.a. stilgestaan bij de aard van het onderwijskundig onderzoek wat hieraan ten grondslag ligt. Tevens worden de belangrijkste concepten uit de gelezen artikelen gebruikt bij het analyseren van data uit de praktijk, zoals video opnamen van lessen, lesplannen of leerlingmateriaal.

Verplichte literatuur

Reader ‘Leren en Instructie’

Aanbevolen literatuur

Janssen, F, Hulshof, H., & K. van Veen (2016). Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs. Praktisch gereedschap om je onderwijsrepertoire te blijven uitbreiden. Leiden/Groningen: UFB. Het boek is gratis beschikbaar als pdf via de volgende link: http://wordpress2.iclon.nl/iclonboekenblog/wp-content/uploads/2016/03/uitdagendgedifferentieerdvakonderwijsdef.pdf
Een gedrukt exemplaar kan voor 11,50 euro (uitsluitend à contant en gepast) worden aangeschaft in de startweek van de opleiding, bij de balie van het ICLON (3e verdieping)

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster

Klik op het tabblad 'Meer informatie', de weblink naar het rooster vand je dan rechts bij het blok 'Links'.