Studiegids

nl en

Teksten Ib

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Hoofdvakstudenten Japanstudies. Studenten dienen Teksten 1a met goed gevolg te hebben afgerond.

Beschrijving

Dit vak is bedoeld om de leesvaardigheid van Japanse teksten over verschillende onderwerpen tot een hoger niveau te brengen. Daartoe wordt de toegepaste kennis van de basisgrammatica uitgebreid, evenals de woordenschat. Tevens lezen studenten zelfstandig langere teksten.

Leerdoelen

 • Verder toepassen van de kennis van de basisgrammatica van het Japans

 • Uitbreiding van de woordenschat

 • Verbeteren van leesvaardigheid van Japanse teksten

 • Vertalen van complexere zinnen van het Nederlands naar het Japans

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 140 uur (5.0 EC)

Colleges: 13 x 4 = 52 uur
Tentamen: 3 uur
Voorbereiding (incl. voorbereiding tentamen): 85

Toetsing

 • Schriftelijk eindtentamen

De student moet tenminste 70% van alle colleges hebben bijgewoond om deel te mogen nemen aan het tentamen.

Berekening cijfer

 • Eindtentamen: 90%

 • Aanwezigheid en participatie: 10% De zelfstandig te lezen teksten maken deel uit van het cijfer voor aanwezigheid en participatie.

Herkansing
De herkansing telt voor 90% (de overige 10% is het cijfer voor participatie en aanwezigheid) en bestaat uit een schriftelijk tentamen.

Nabespreking
Studenten hebben de mogelijkheid hun (her-)tentamen in te zien binnen dertig dagen nadat de resultaten bekend zijn gemaakt. Neem hiervoor contact op met de docent.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor cursusinformatie en documenten. Daarnaast worden er op Blackboard extra oefeningen en tekstjes gezet waar studenten mee kunnen werken. De teksten die studenten zelfstandig zullen lezen worden ook via Blackboard aangeboden. Zie voor meer informatie Blackboard

Literatuur

.Voor de Minna no Nihongo tekstboeken uitsluitend de tweede editie aanschaffen.

 1. Minna no Nihongo Shokyū 2 (dai 2-han): Honsatsu kanji-kana (Main Textbook 2 (2nd edn.), Kanji Kana]. Tokyo: 3A Network. (ISBN 978-4-88319-646-3)
 2. Minna no Nihongo Shokyū 2 (dai 2-han): Hon'yaku bunpō kaisetsu: Eigoban (Translation & grammatical notes (2nd edn.), English]. Tokyo: 3A Network. (ISBN 978-4-88319-664-7)
 3. Minna no Nihongo Shokyū 2 (dai 2-han): Hyōjun mondaishū (Basic Workbook 2 (2nd edn.). Tokyo: 3A Network, ISBN 978-4-88319-663-0
 4. Reader (t.z.t. aan te schaffen via de online readershop van de Universiteit Leiden)

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

M.J. van Berlo MA Drs. E. Koopman