Studiegids

nl en

JS Text Seminar SC

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Om deel te nemen aan de tekstencolleges in het derde jaar dient de student de taalvakken van het tweede jaar met goed gevolg te hebben afgerond. Het tekstencollege Samenleving en cultuur is alleen toegankelijk voor studenten die deelnemen aan het SC-cluster.

Beschrijving

Tijdens het eerste gedeelte van de cursus worden studenten aan de hand van oorspronkelijke bronteksten onderwezen in de basisvaardigheden van het cursorisch lezen. In het tweede tweede deel wordt een keur aan thematisch geselecteerde teksten behandeld.
De teksten die in de twee parallelgroepen behandeld worden, verschillen, en daarom worden de studenten ingedeeld op basis van de motivatiebrief die zij hebben geschreven bij hun aanmelding voor het derdejaarscluster. Van deze indeling kan alleen worden afgeweken in overleg met de docent.

Leerdoelen

Tijdens dit college raken studenten vertrouwd met de stijl(en) van in het Japans gestelde (populair-)wetenschappelijke teksten en leren zij argumentatie en inhoud van dergelijke teksten te analyseren, teneinde relevant bronmateriaal te kunnen identificeren voor het BA-eindwerkstuk.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

  • Colleges: 13 x 1,5 uur = 19,5 uur;

  • Voorbereiding colleges: 13 x 2,5 uur = 32,5 uur;

  • 8 essays over de op college behandelde artikelen: 8 x 2 uur = 16 uur;

  • Analytisch werkstuk over een nader te bepalen onderwerp: 72 uur.

Toetsing

  • Participatie (aanwezigheid en essays, waarvan de hoogste vijf cijfers gelden): 50%;

  • Analytisch werkstuk (eerste deadline of herkansing): 50%

Studenten hebben het recht om binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag een verzoek in te dienen om het tentamen (in dit geval, de paper) te mogen inzien. Gegeven de individuele aard van alle werkstukken kunnen studenten tot uiterlijk 30 dagen na de bekendmaking van het eindcijfer contact opnemen met de docent om een individuele afspraak te maken om het werkstuk te bespreken.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt om de syllabus bekend te maken en om de essays en het werkstuk in te leveren. Open access -leesstof en teksten die digitaal via de Universiteitsbibliotheek te raadplegen zijn, zullen eveneens via Blackboard beschikbaar gemaakt worden.

Literatuur

Open access -leesstof en teksten die digitaal via de Universiteitsbibliotheek te raadplegen zijn, zullen via Blackboard beschikbaar gemaakt worden. Teksten waarvoor andere copyright -regels gelden, worden in een reader beschikbaar gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

A.J.N. van der Salm