Studiegids

nl en

Diversity and Development in a Sociological Perspective

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Deze cursts is open voor de volgende categorieen van studenten:

 • Bachelor CA-OS,

 • Minor CA-OS,

 • Pre-Master’s CA-OS (expliciet toegelaten tot deze cursus)

 • Exchange studenten (expliciet toegelaten tot deze cursus)

 • Contract studenten ingeschreven volgens de procedure uiteengezet op de facultaire website.

Voertaal

Hoorcolleges worden in het Engels gedoceerd.
Werkgroepen: Eerstejaars bachelorstudenten van CA-OS hebben de voorkeurstaal voor werkgroepen gekozen bij de aanmelding voor de opleiding. Pre-master, Minor en Exchange studenten volgen de Engelstalige werkgroepen. Contractstudenten mogen bij hun aanmelding de voorkeurstaal kiezen.
Tentamens worden afgelegd in de taal waarin de werkgroepen zijn gevolgd.

Beschrijving

Deze cursus biedt een korte inleiding tot de discipline van de sociologie met aandacht voor basistheorieën en -concepten, en de historische context waaruit ze voortkomen. De centrale termen hier zijn 'ontwikkeling' en 'diversiteit' als ideeën die historisch en geografisch verschillend kunnen zijn; evenals aspecten van samenlevingen die op verschillende manieren kunnen worden gemeten. Daarnaast besteden we aandacht aan de verschillende actoren die een rol spelen in het ontwikkelingsveld en aan kernthema's in ontwikkelings- en diversiteitsvragen zoals gender, gezondheid, onzekerheid en duurzaamheid.

Leerdoelen

Succesvolle afronding van deze cursus betekent dat studenten in staat zullen zijn om:

 • basisconcepten van sociologie en ontwikkelingssociologie definiëren en uitleggen en toepassen in nieuwe contexten

 • contrasterende visies van ontwikkelingsproblemen in concrete voorbeelden onderscheiden, benoemen en herkennen

 • analyseer visies van diversiteit en implementatieproblemen van diversiteit in concrete voorbeelden

Rooster

Zie onze website

Onderwijsvormen

D&D is een 5 EC-cursus, wat 140 uren studie betekent (1 EC is 28 sbu / studiebelastinguren)
Dit aantal is als volgt samengesteld:

15 hoorcoleges van 2 uur = 30 uur x 1,5 = 45 uur studeren (sbu)
3 werkgroepen van 2 uur = 6 h x 2 = 12 uur studeren (sbu)
Schriftelijke opdracht 500-600 woorden = 8 uren studie
Monografie Willis 280 pagina's (6 pagina's per uur voor lezen, leren en beoordelen) = 46 uur studeren
Diverse artikelen ca. 170 pagina's (6 pagina's per uur voor lezen, leren en beoordelen) = 29 uur studeren

Toetsing

 • Tussentijdse test: 20% van het eindcijfer

 • Essay: 20% van het eindcijfer (dit cijfer moet ten minste 5,5 zijn om de cursus te voltooien)

 • Eindexamen: 60% van het eindcijfer (dit cijfer moet ten minste 5,5 zijn om de cursus te voltooien).

Alleen het eindcijfer wordt geregistreerd in Usis. Een passerend eindcijfer is 6,0 en hoger; onvoldoende eindcijfer is 5,0 of lager. Eindcijfers liggen nooit tussen 5,0 en 6,0. Alleen als het eindcijfer ontoereikend is, kan het eindexamen opnieuw worden afgelegd tijdens de herkansingstest. N.B. Er is geen herkansingsoptie voor de tussentijdse test.

 • Vijftien hoorcolleges vormen een integraal onderdeel van de cursus, wat betekent dat er examenvragen worden gesteld over de hoorcolleges.

 • Vier verplichte tutorials vormen een integraal onderdeel van de cursus. Als een zelfstudie niet wordt bijgewoond, heeft dit geen toegang tot het eindexamen tot gevolg, tenzij een aanvullende opdracht wordt uitgevoerd (ingediend bij en beoordeeld door de mentor). Slechts een op de drie tutorials kan op deze manier worden gecompenseerd.

 • Vrijstellingen kunnen worden aangevraagd bij de examencommissie in een gemotiveerde laatste of mail.*

Aanmelden tentamen

Eerstejaarsstudenten CA-O, Exchange studenten en Pre-master studenten hoeven zich niet aan te melden voor tentamen in usis - ze worden ingeschreven door de onderwijsadministratie.
Voor andere deelnemers is het is verplicht om je voor ieder (deel)tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 11 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Aanmelden in uSis

 • Eerstejaarsstudenten CA-OS, Exchange studenten en Pre-master studenten: inschrijving voor hoorcolleges, werkgroepen en tentamens is NIET nodig.

 • Andere studenten moeten zich wél inschrijven voor de hoorcolleges én alle tentamens (zie boven), maar niet voor de werkgroepen.

 • Indeling en inschrijving in verplichte werkgroepen wordt voor alle studenten verzorgd door de onderijsadministratie en via Usis bekendgemaakt in de eerste collegeweek.

Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Brightspace

Brightspace wordt de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden vanaf studiejaar 2020/2021. Dit betekent dat Brightspace het huidige Blackboard zal vervangen.

Studenten die het eerste jaar van Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie volgen of cursussen opnieuw doen, zullen de eerste zijn die met Brightspace werken als hun leermanagementsysteem vanaf het academische jaar 2019-2020. Via Brightspace kunnen jullie nieuwsberichten lezen, studiemateriaal opvragen en opdrachten inleveren. Je moet regelmatig naar Brightspace gaan om zeker te zijn dat je over de nieuwste informatie beschikt. Docenten gaan ervan uit dat alle studenten de informatie in Brightspace lezen.

Aanmelden: https://universiteitleiden.screenstepslive.com/m/86876/l/1075263-how-do-i-log-into-brightspace
De startpagina voor Brightspace is: http://brightspace.universiteitleiden.nl
Meld je aan met uw ULCN-account en persoonlijk wachtwoord. Aan de linkerkant ziet u een overzicht van Mijn cursussen.

Om toegang te krijgen tot je cursussen in Brightspace moet je geregistreerd zijn in uSis voor deze cursussen.

Universiteits-app
In deze app kun je het grootste deel van je persoonlijke studiegegevens op één plek vinden. De Blackboard-app wordt na verloop van tijd vervangen door de Brightspace-app. Tot die tijd moet je ze allebei gebruiken.

Studiemateriaal

Willis, Katie
2011 Theories and Practices of Development. London: Routledge Publishers

Aanvullend worden verschillende artikelen gelezen.

Contact

Dr. Jan Jansen