Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Linguistic Fieldwork A

Vak
2019-2020

Het college wordt in het Engels gegeven. Zie voor meer informatie de Engelstalige studiegids.

Studenten die voor Taalkundig veldwerk kiezen dienen zowel A als B te volgen.

Contact

Teacher Dr. Sara Petrollino

Coordinator of Studies: P.C. Lai LL.M. MSc

Education Administration Office: van Wijkplaats