Studiegids

nl en

Rationele Keuzetheorie

Vak
2019-2020

Beschrijving

De cursus geeft een overzicht van de klassiekers van de rationele-keuze theorie, zoals het onmogelijkheidstheorem van Kenneth Arrow, de eentoppigheid van voorkeuren van Duncan Black, de links-rechts dimensie van Anthonie Downs, de logica van collectief handelen van Mancur Olson, de minimaal winnende coalitie van John von Neumann, de ruimtelijke modellen van Duncan Black, het portfolio allocatie model van Michael Laver en Kenneth Shepsle. In de bespreking van deze literatuur staat de werking van de liberale democratie centraal.

Leerdoelen

Doel 1: Het verschaffen van inzicht van de rationele-keuze theorie als benadering voor de politieke wetenschap en de leer der internationale betrekkingen.
Doel 2: Het geven van inzicht om actuele vraagstukken te analyseren met betrekking tot de legitimiteit van de meerderheidsregel in de politieke besluitvorming.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit twee maal per week hoorcolleges waarin de leerstof wordt geïntroduceerd en de formele modellen worden uitgelegd. De studenten schrijven korte werkstukken waarin de literatuur en de leerstof van de hoorcolleges worden besproken. Elke student wordt geacht tenminste 4 werkstukken en maximaal 7 werkstukken te schrijven. Gezien de moeilijkheidsgraad van de rationele-keuze theorie wordt studenten aangeraden om altijd aanwezig te zijn bij de hoorcolleges. (Er zijn geen werkgroepen).

Studiemateriaal

  • Huib Pellikaan (2018), Rational Choice Theory and Formal Models.
    Alle hoofdstukken zijn beschikbaar op Blackboard.

Toetsing

De toetsing van de cursus bestaat uit het schrijven van opdrachten. Elke student schrijft tenminste 4 opdrachten van maximaal 300 woorden. Het eindcijfer wordt bepaald door de beste 4 opdrachten. Met 7 mogelijkheden voor het inleveren van opdrachten is er voldoende gelegenheid ingebouwd dat men (om welke reden dan ook) een keer geen opdracht voor de deadline inlevert of als een opdracht onvoldoende is. Er is geen herkansing van een afzonderlijke paper, en er is geen herkansing als men een onvoldoende heeft gehaald op basis van de ingeleverde opdrachten. Opdrachten staan op Blackboard.
Opdracht niet langer dan 300 woorden. Controleer het werkstuk op fouten voordat je deze digitaal inlevert via Turnitin. Student is zelf verantwoordelijk dat het inleveren in Turnitin is geslaagd. Controleer altijd of je opdracht op Turnitin staat. Lever je opdracht op tijd in aangezien er soms storingen zijn. Deadlines voor opdrachten staan in het programma 2019-2020 dat op Blackboard komt te staan.

Aanmelden

Zie algemene informatie onder tab 'Jaar 2'.

Rooster - vakken en tentamens

Rooster