Studiegids

nl en

Module Arbeidsmarktvoorbereiding Jaar 1

Vak
2019-2020

Arbeidsmarktvoorbereiding jaar 1: waarom deze studie en praktische vaardigheden

‘Maar wat kun je er eigenlijk mee worden?’ Die vraag is je vast wel eens gesteld de afgelopen tijd, toen je vertelde dat je Politicologie / Internationale Politiek zou gaan studeren. Wat heb je geantwoord? Wellicht weet je al heel goed wat je met deze nieuwe studie wil gaan doen en wil je de komende studiejaren gaan onderzoeken of dat een haalbaar plan is. Of misschien weet je nog helemaal niet wat je na je studie wil en kunt gaan doen. De module Arbeidsmarktvoorbereiding kan je in beide gevallen meer op weg helpen.

De studie Politicologie / Internationale Politiek leidt je namelijk niet op tot een specifiek beroep. Er zijn talloze plekken op de arbeidsmarkt waar we afgestudeerde politicologen tegenkomen. In de module Arbeidsmarktvoorbereiding besteed je daar aandacht aan. Net als aan de verschillende keuzes die je de komende jaren tijdens je studie gaat maken: ga je wel of niet naar het buitenland, welke vakken volg je in jaar 3, wil je nog iets naast je studie doen ? Al deze keuzes bepalen wat je na je studie Politicologie / Internationale Politiek kunt gaan doen .

Wat levert de module Arbeidsmarktvoorlichting je op?
Na het eerste jaar Arbeidsmarktvoorlichting hopen we dat je beter voor ogen hebt wat je tijdens/ met je studie wilt gaan doen.
Het eerste jaar staat ook in het teken van het opdoen van praktische vaardigheden. Daarmee bedoelen we studievaardigheden (plannen, timemanagement, doelgericht lezen) en academische vaardigheden als argumenteren en analytisch schrijven. Dit zijn vaardigheden die van pas komen in jouw verdere carrière op de arbeidsmarkt.

Wat is het programma van Arbeidsmarktvoorlichting jaar 1?
Al dit soort vaardigheden leer je niet uit een studieboek, maar door er actief mee bezig te zijn. Om die reden zijn er verschillende soorten bijeenkomsten in het kader van Arbeidsmarktvoorlichting gedurende je eerste jaar. Tijdens die bijeenkomsten ben je bezig met het ontwikkelen van bovengenoemde praktische vaardigheden.

Grofweg bestaat deze module uit de volgende onderdelen:
1. plenaire bijeenkomsten (co-curriculair);
2. vaardighedenonderwijs (curriculair);
3. cursussen met een link naar de arbeidsmarkt (curriculair);
4. workshops en events (co-curriculair)

Plenaire bijeenkomsten

Tijdens vier plenaire bijeenkomsten ga je aan de slag met verschillende studievaardigheden. Vaardigheden als plannen, keuzes maken binnen en buiten je studie en timemanagement komen aan bod. In het tweede semester gaat daarnaast een van de bijeenkomsten over extra uitdagingen tijdens je studie. Denk bijvoorbeeld aan een tweede studie, studeren in het buitenland, het Honoursprogramma of stagelopen.

Deze plenaire bijeenkomsten vinden plaats op onderstaande data en tijden:

 • bijeenkomst 1: Introductiebijeenkomst ‘Wat zijn je verwachtingen?’
  5 september 2019, 13.00-15.00. Zaal: 1A20

 • bijeenkomst 2: Timemanagement en andere studievaardigheden
  21 november 2019, 13.00 – 15.00. Zaal: 1A20

 • bijeenkomst 3: Extra uitdagingen - je medestudenten aan het woord
  14 februari 2020, 11.00 – 13.00. Zaal: SA41

 • bijeenkomst 4: Reflectie op het 1e jaar
  9 april, 11.00 – 13.00. Zaal: 1A20

2. Vaardighedenonderwijs (curriculair)

In het eerste jaar volg je werkgroepen behorend bij de grootste theorievakken van ieder blok. Tijdens die werkgroepen oefen je academische vaardigheden. Deze vaardigheden heb je niet alleen nodig om een (sociaal-)wetenschappelijke studie als Politicologie of Internationale Politiek succesvol te doorlopen, maar deze vaardigheden zijn ook onmisbaar tijdens je verdere politicologische loopbaan.
In jaar 1 leer je de volgende vaardigheden:

 • blok 1: Tekstinterpretatie (werkgroepen bij Nationale Politiek 1)

 • blok 2: Argumentatie (werkgroepen bij Politiek en Beleid)

 • blok 3: Boekrecensie (werkgroepen bij Inleiding Vergelijkende Politicologie)

 • blok 4: Kritische Beschouwing (werkgroepen bij Inleiding Politieke Wetenschap)

3. Cursussen met een link naar de arbeidsmarkt (co-curriculair)

Naast plenaire bijeenkomsten en het vaardighedenonderwijs kom je tijdens het eerste jaar van je studie bij verschillende eerstejaarsbachelorcursussen in aanraking met de arbeidsmarkt:

 • Politiek en Beleid: gastspreker(s) uit de maatschappelijke praktijk

 • Internationale Politiek: gastspreker(s) uit de maatschappelijke praktijk

 • Inleiding Internationale Organisaties: gastspreker(s) uit de maatschappelijke praktijk

 • Politics of the EU: gastcolleges door alumni en verslagopdrachten die een bezoek vereisen aan de Tweede Kamer, een gemeenteraad of het Europees Parlement.

4. Workshops en events (co-curriculair)

Bij POPcorner en Student Support Services kun je je hele eerste jaar deelnemen aan workshops die inzoomen op studievaardigheden als timemanagement, stressreductietraining, strategisch studeren enzovoort. Ook kun je deelnemen aan events in het kader van arbeidsmarktvoorbereiding. Denk aan bedrijfsbezoeken en excursies in binnen- en buitenland die georganiseerd worden door de Studievereniging voor Politicologen in Leiden (SPIL).
Tip: meld je aan op Blackboard voor de course Career Preparation Political Sciences, hier vindt je in één oogopslag allerlei handige informatie omtrent workshops, master informatie en stages.

Contact

Studenten van wie de achternaam begint met een A t/m K nemen contact op met Mw. Daniëlle Lovink

Studenten van wie de achternaam begint met een L t/m Z nemen contact op met Mw. Rally Schwachofer