Studiegids

nl en

Module Arbeidsmarktvoorbereiding Jaar 2

Vak
2019-2020

Arbeidsmarktvoorbereiding jaar 2: waar ben je goed in en het maken van studiekeuzes

Tijdens het tweede jaar van je studie staan twee belangrijke vragen centraal tijdens de Arbeidsmarktvoorbereiding: ‘Waar ben ik goed in?’ en – daaruit voortvloeiend – ‘Welke keuzes ga ik maken voor jaar 3?’
Het tweede jaar Politicologie / IP ben je namelijk niet alleen bezig met tweedejaarsvakken. Je moet ook al keuzes maken voor de invulling van jaar 3: hoe vul je je keuzeruimte in, waar specialiseer ik me in en welke vervolgcursussen wil ik gaan volgen?
Om je bij het beantwoorden van deze vragen op weg te helpen, zijn er ook in het tweede jaar meerdere bijeenkomsten die jou kunnen helpen bij jouw arbeidsmarktvoorbereiding.

Wat is het programma van Arbeidsmarktvoorlichting jaar 2?
Grofweg bestaat deze module uit de volgende onderdelen:
1. plenaire bijeenkomsten (co-curriculair);
2. vaardighedenonderwijs (curriculair);
3. cursussen met een link naar de arbeidsmarkt (curriculair);
4. workshops en events (co-curriculair)

1. Plenaire bijeenkomsten (co-curriculair)

Tijdens een aantal bijeenkomsten zullen de twee bijeenkomsten met de bachelorstudieadviseurs je informeren over de verschillende mogelijkheden van jaar 3.

  • Begin oktober: Study Abroad Festival: hier krijg je allerlei informatie over studeren in het buitenland.

  • Begin november: tijdens deze bijeenkomst zal voornamelijk aandacht worden besteed aan de opbouw van jaar 3, een eventuele uitwisselingsperiode en de vrije keuzeruimte.

  • Begin maart: workshop ‘Hoe maak je de beste keuze’met daarbij nog een korte herhaling van de mogelijkheden in jaar 3.

2. Vaardighedenonderwijs (curriculair)

Met het afronden van het vaardighedenonderwijs uit jaar 1 heb je nog niet alle vaardigheden onder de knie die nodig zijn om je studie af te ronden en voldoende vaardig de arbeidsmarkt op te gaan. Daarom volg je in jaar 2 de twee semestercursussen Academische vaardigheden. Tijdens de cursussen Academische Vaardigheden: Onderzoeksontwerp en Academische Vaardigheden: Data-analyse ga je aan de slag met vaardigheden die je nodig hebt om in jaar 3 je bachelorscriptie goed af te kunnen ronden en om vervolgens met voldoende kennis over politicologisch onderzoek de arbeidsmarkt op te kunnen.
De genoemde vaardigheden zijn onmisbaar voor bijvoorbeeld werken bij. een onderzoeksbureau, in de politiek, binnen de media, in consultancy, in internationale organisaties of in het bedrijfsleven.

3. Cursussen met link naar de arbeidsmarkt (curriculair)

Naast plenaire bijeenkomsten en het vaardighedenonderwijs uit het tweede jaar zijn er in verschillende tweedejaarsbachelorcursussen componenten geïntegreerd die verband houden met arbeidsmarktoriëntatie. Denk hierbij aan gastsprekers uit het werkveld, excursies, praktijkopdrachten enzovoort.

4. Workshops en events

Ook tijdens dit jaar worden er, net als in jaar 1, meerdere workshops en events aangeboden die je helpen bij het voorbereiden op de arbeidsmarkt. De POPcorner en Student Support Services en de Studievereniging voor Politicologen in Leiden (SPIL) organiseren onder meer onderstaande evenementen:

  • De Facultaire Loopbaan Orientatiedag (FLO), aangeboden door de CareerService FSW

  • De workshops en / of Careercolleges die worden aangeboden door de CareerService FSW

  • Het SPIL-LAP Career event, voor tweede- en derdejaarsstudenten.
    Tip: meld je aan op Blackboard voor de course Career Preparation Political Sciences, hier vind je in één oogopslag allerlei handige informatie omtrent workshops, master informatie en stages.

Contact

Studenten van wie de achternaam begint met een A t/m K nemen contact op met Mw. Daniëlle Lovink

Studenten van wie de achternaam begint met een L t/m Z nemen contact op met Mw. Rally Schwachofer