Studiegids

nl en

Inleiding Internationale Organisaties

Vak
2019-2020

Beschrijving

Sinds het einde van de Tweede Wereld Oorlog spelen internationale organisaties een belangrijke rol in de internationale politiek Op welke manier hebben internationale organisaties de internationale politiek vormgegeven? Zijn zij slechts de dienaren van machtige staten of hebben ze ook een eigen identiteit en invloed? Hoe worden mondiale machtsverhoudingen in internationale organisaties weerspiegeld? Wat zijn internationale organisaties eigenlijk en hoe werken ze? In deze cursus worden de rol en het functioneren van internationale organisaties geanalyseerd. De nadruk zal liggen op grote en bekende organisaties zoals de Volkenbond, de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en de NAVO. Maar daarnaast worden ook minder bekende organisaties (waaronder regionale organisaties buiten Europa), niet-gouvernementele organisaties en internationale financiële en economische organisaties bestudeerd. Tot slot wordt er aandacht besteed aan de toenemende spanningen op het wereldtoneel en wat dit betekent voor het functioneren van internationale organisaties.

Leerdoelen

Doel 1: Het verkrijgen van kennis en inzicht in de theorie en praktijk van internationale organisaties in de internationale politiek.
Doel 2: Het kunnen reproduceren van politicologische kennis, in het bijzonder op het gebied van internationale organisaties.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges

Studiematerialen

Hurd, Ian. (2018) International Organizations. Politics, Law, Practice. Cambridge: Cambridge University Press (3d edition)
Diverse artikelen (bekend te maken via de syllabus en/of blackboard).

Toetsing

Schriftelijk tentamen
Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Zie algemene informatie bij tab 'Jaar 1'.

Rooster - vakken en tentamens

Rooster