Studiegids

nl en

Keuzeruimte (Nederlands)

Vak
2019-2020

In het derde jaar is er zowel in het eerste als tweede semester 15 ects minor/keuzepakketruimte geroosterd. Zie voor de invulling hiervan de e-Studiegids onder Minoren en keuzevakken.

Voorwaarden

  • In elk geval één onderdeel dient het 300-niveau te hebben.

  • Wie geen van de daar aangeboden minoren in zijn geheel (dus voor 30 ec’s) gaat volgen, maar op individuele basis zijn bijvakruimte invult (keuzepakket), dient dit programma vooraf voor te leggen aan de examencommissie van de opleiding Nederlandse taal en cultuur. Leg het keuzepakket eerst ter bespreking voor aan de studieadviseur.

  • Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de onderwijsadministratie Van Ecykhof 4, eerste verdieping of te downloaden via Vrijstellingen en verzoekschriften

Stage

  • In je keuzeruimte (30 ec) kan je ervoor kiezen een stage te doen van bijv. 15 ec en de andere 15 ec te vullen met een samenhangend vakkenpaket.

  • Voor een stage ga je naar de Stuenten Loopbaan Service van Geesteswetenschappen. Regel je stage ruim van te voren. Het traject neemt al gauw zo'n zes weken in beslag. Ook je studieadviseur kan je verder helpen.

Overig

Voor studenten die de specialisatie Moderne Nederlandse Letterkunde kiezen geldt dat het vak Creatief Schrijven alleen gekozen kan worden als onderdeel van de keuzeruimte. Dit vak kan dus niet gedaan worden als accentgroep van de specialisatie.