Studiegids

nl en

Frans: Taalvaardigheid A (keuzevak voor niet hoofvakstudenten Frans)

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Let op! Dit is geen absoluut beginnersvak. Voor dit keuzevak wordt uitgegaan van een aanvangsniveau dat gelijk staat aan het niveau van het eindexamen VWO Frans. Studenten met minstens vier jaar Frans op VWO niveau (niveau A2) kunnen als zij zeer gemotiveerd zijn overwegen om aan het vak mee te doen.

Beschrijving

Sinds een paar jaar biedt de opleiding Frans een speciaal voor bijvakkers bestemd onderdeel Taalvaardigheid aan. Dit bestaat uit Taalvaardigheid A (5 ECTS 1e semester) en Taalvaardigheid B (5 EC 2e semester).
Binnen het college Taalvaardigheid A ligt de nadruk op grammatica, verwerving van vocabulaire en de uitspraakregels van het Frans. Op deze manier wordt een goede basis gelegd voor Taalvaardigheid B, waar de nadruk meer zal liggen op spreek- en luistervaardigheid. De colleges voor Taalvaardigheid B vinden plaats in het talenlaboratorium. Tijdens beide colleges train je lees- en schrijfvaardigheid aan de hand van opdrachten en oefeningen. Tevens werk je in zelfstudie met het speciaal voor onze studenten ontworpen computerprogramma Logigram als ondersteuning.

Leerdoelen

Dit programma biedt bijvakkers de kans om, in een rustiger tempo, met minder uren college per week dan de hoofdvakkers, het voor bijvakkers vereiste eindniveau B1 te bereiken.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- werkcollege.

Toetsing

Tentamenrooster

Toetsing en weging

Toets 1 Grammaire et vocabulaire (30% van het eindcijfer); minimum cijfer: 4.5
Logigram blok 1 (5% van het eindcijfer)
Toets 2a Grammaire et vocabulaire (30% van het eindcijfer); minimum cijfer: 4.5
Logigram blok 2 (5% van het eindcijfer)
Toets 2b Compréhension écrite (20% van het eindcijfer)
Toets 2c Prononciation (10% van het eindcijfer)

Herkansing

Als het eindcijfer onvoldoende is, kunnen onvoldoende gemaakte toetsen worden herkanst, voldoende gemaakte toetsen (5.5 of hoger) kunnen niet herkanst worden; bij herkansing vervalt een eerder behaald cijfer.
Studenten die meedoen aan de herkansing kunnen tot de datum van de herkansing aan logigram werken; de cijfers voor logigram zullen dan opnieuw worden vastgesteld.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Blackboard

Blackboard

Literatuur

  • Contexte, Woordenschat met oefeningen Frans, Intertaal, ISBN13: 9789460300172

  • B. Dijkzeul, M. Dijkzeul, Grammaire Essentielle, Nijgh Versluys, Baarn, 2e druk. ISBN: 978 90 4253302 8.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Voor dit keuzevak geldt een maximum aantal plaatsen: 50.

Contact

Drs. A.J.M. Mansour-Maslin

Opmerkingen

Dit vak vormt een goede voorbereiding op andere vakken binnen de opleiding Franse taal en cultuur zoals Le Français Juridique, Cultuurkunde I: Histoire et Société en/of Cultuurkunde II: Culture et Société. Ook is het volgen van dit vak en het vervolgvak Taalvaardigheid B raadzaam voor studenten die een studieverblijf in Frankrijk overwegen.