Studiegids

nl en

Tweedetaalverwerving

De minor tweedetaalverwerving kent twee tracks:

 • Onderzoeksvariant

 • Taalvaardigheidsvariant (te kiezen uit Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans)

De eerste track is bestemd voor studenten die geïnteresseerd zijn in het fenomeen van tweedetaalverwerving en zich willen bekwamen als onderzoeker in dit interdisciplinaire vakgebied. De tweede track is bestemd voor studenten die geïnteresseerd zijn in het fenomeen van het leren van een tweede taal, en dat leren parallel zelf willen ondervinden door taalvaardigheidsvakken te volgen voor een (nieuwe) vreemde taal. In beide tracks komen de volgende vragen aan bod: Waarom is het leren van een tweede of vreemde taal zoveel moeilijker dan het leren van je moedertaal? Waarom heeft leeftijd zo veel invloed? Waarom zijn er zulke grote individuele verschillen tussen leerders? Wat is de rol van de moedertaal precies? Spelen verschillen én overeenkomsten tussen de eerste en tweede taal een rol? Zijn sommige aspecten van een tweede taal moeilijker te leren dan andere? Wat is het belang van onderwijs, taalomgeving en motivatie? In hoeverre is het hebben van een ‘talenknobbel’ van belang? Studenten nemen in beide tracks kennis van (theoretisch en experimenteel) onderzoek dat onder meer antwoorden probeert te vinden op bovenstaande vragen en onderzoeken zij eenmalig een taalonderwijspraktijk waarin zij kennis over (zin en onzin van) taalonderwijs toepassen. Bij de onderzoeksvariant volgen zij bovendien vakken die nodig zijn voor beter begrip van het onderzoek in het vakgebied. Bij de taalvaardigheidsvariant combineren de studenten de inhoudelijke vakken over tweedetaalverwerving met een set taalvaardigheidsvakken van één taal (te kiezen uit - wanneer roostertechnish mogelijk: Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans).

Maximum aantal deelnemers: 40
Studiegidsnummer:5000M2ETVN
Nummer studieactiviteit: 1387

Cursussen

Vak EC Semester 1 Semester 2

Onderzoeksvariant eerste semester

Inleiding Tweedetaalverwerving 5
Neurolinguistics 5
Sociolinguistics (BA Linguistics) 5

Onderzoeksvariant tweede semester

Tweedetaalverwerving: didactiek en toetsing 5
Tweedetaalverwerving: de invloed van moedertaal en taalaanleg 5
Psycholinguïstiek 5

Taalvaardigheidsvariant eerste semester

Naast het college Inleiding Tweedetaalverwerving volgen studenten nog 10 ec aan taalvaardigheidsvakken Duits, Frans, Italiaans, Spaans of Portugees

Inleiding Tweedetaalverwerving 5

Duits

Die deutsche Sprache: Fundament I 10

Frans

Frans: Taalvaardigheid A (keuzevak voor niet hoofvakstudenten Frans) 5
Taalkunde I: Introduction à la linguistique française 5

Italiaans

Italiaans: Italiano I (Taalvaardigheid keuzevak voor niet hoofvakstudenten Italiaans) 5
Italiaans: Italiano II (Taalvaardigheid keuzevak voor niet hoofvakstudenten Italiaans) 5

Spaans

Taalvaardigheid Spaans niveau 1 10

Portugees

Taalvaardigheid Portugees 1 (minor beginners) 5
Taalvaardigheid Portugees 2 (minor beginners) 5

Taalvaardigheidsvariant tweede semester

Naast de colleges Tweedetaalverwerving: moedertaal en aanleg en Tweedetaalverwerving: didactiek en toetsing, volgen studenten nog een college van 5 ec van taalverwerving Duits, Frans, Italiaans, Spaans of Portugees

Tweedetaalverwerving: de invloed van moedertaal en taalaanleg 5
Tweedetaalverwerving: didactiek en toetsing 5

Duits

Die deutsche Sprache: Fundament II 5

Frans

Frans: Taalvaardigheid B (keuzevak voor niet hoofvakstudenten Frans) 5

Italiaans

Italiaans: Italiano III (Taalvaardigheid keuzevak voor niet hoofvakstudenten Italiaans) 5

Spaans

Taalvaardigheid Spaans niveau 2 5

Portugees

Taalvaardigheid Portugees 3 (minor gevorderden) 5

Keuzeruimte

Sommige opleidingen hebben enkel een keuzeruimte van 15 EC. In deze ruimte kunnen vakken van een minor gevolgd worden. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 EC aan, de helft van de complete minor. Meer informatie hierover vind je in de e-Studiegids.
Op deze manier 15 EC aan keuzeruimte invullen staat echter niet gelijk aan het volgen van een minor en mag ook niet zo genoemd worden.

Studenten die deze variant kiezen volgen:

 • Inleiding tweedetaalverwerving

 • Tweedetaalverwerving: de invloed van moedertaal en taalaanleg

 • Tweedetaalverwerving: didactiek en toetsing

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 EC die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 EC tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 EC meer te halen dan je nodig hebt.

Meer informatie over de keuzeruimte en een persoonlijke invulling hiervan vind je op de pagina over Keuzeruimte.

Meer info

Algemene informatie

 • Omvang: 30 ec

 • Bedoeld voor studenten uit alle disciplines

 • Voertaal: Nederlands/Engels

 • Coördinator: mw. dr. N.H. de Jong

 • Maximum aantal deelnemers: 40

 • Verantwoordelijke examencommissie: Neerlandistiek

Omschrijving

De minor tweedetaalverwerving kent twee tracks:

 • Onderzoeksvariant

 • Taalvaardigheidsvariant (te kiezen uit Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans)
  De eerste track is bestemd voor studenten die geïnteresseerd zijn in het fenomeen van tweedetaalverwerving en zich willen bekwamen als onderzoeker in dit interdisciplinaire vakgebied. De tweede track is bestemd voor studenten die geïnteresseerd zijn in het fenomeen van het leren van een tweede taal, en dat leren parallel zelf willen ondervinden door taalvaardigheidsvakken te volgen voor een (nieuwe) vreemde taal. In beide tracks komen de volgende vragen aan bod: Waarom is het leren van een tweede of vreemde taal zoveel moeilijker dan het leren van je moedertaal? Waarom heeft leeftijd zo veel invloed? Waarom zijn er zulke grote individuele verschillen tussen leerders? Wat is de rol van de moedertaal precies? Spelen verschillen én overeenkomsten tussen de eerste en tweede taal een rol? Zijn sommige aspecten van een tweede taal moeilijker te leren dan andere? Wat is het belang van onderwijs, taalomgeving en motivatie? In hoeverre is het hebben van een ‘talenknobbel’ van belang? Studenten nemen in beide tracks kennis van (theoretisch en experimenteel) onderzoek dat onder meer antwoorden probeert te vinden op bovenstaande vragen en onderzoeken zij eenmalig een taalonderwijspraktijk waarin zij kennis over (zin en onzin van) taalonderwijs toepassen. Bij de onderzoeksvariant volgen zij bovendien vakken die nodig zijn voor beter begrip van het onderzoek in het vakgebied. Bij de taalvaardigheidsvariant combineren de studenten de inhoudelijke vakken over tweedetaalverwerving met een set taalvaardigheidsvakken van één taal (te kiezen uit - wanneer roostertechnish mogelijk: Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans).

Opbouw

Beide tracks binnen de minor Tweedetaalverwerving zijn opgebouwd uit zes verschillende onderdelen. In beide tracks krijgen de deelnemers in het inleidende vak een overzicht van wat we al weten over tweedetaalverwerving en maken ze kennis met de relevante begrippen en de belangrijkste taalkundige theorieën die verklaringen en voorspellingen bieden voor tweedetaalverwervings-processen. Ook voor beide tracks volgen de deelnemers in het tweede semester twee verdiepende werkcolleges over specifieke thema’s binnen het tweedetaalverwervings-onderzoek. Voor de onderzoeksvariant wordt bij drie aparte vakken dieper ingegaan op de sociolinguïstische (eerste semester), neurolinguïstische (eerste semester) en psychologische (tweede semester) aspecten die een rol spelen bij het verwerven en gebruiken van taal. . Voor de taalvaardigheidsvariant kiezen de deelnemers uit de aangeboden talen (afhankelijk van roostertechnische mogelijkheden zijn dat Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans) en volgen binnen die taal 10 EC (eerste semester) en 5 EC (tweede semester) aan taalvaardigheidsvakken.

Beide varianten bieden een uitstekende basis voor nadere studie van tweedetaalverwerving in het masterprogramma.

Informatie

Voor meer inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met de coördinator, mw. dr. N.H. de Jong,
tel. 071 527 2956.
En voor meer organisatorische informatie met de studiecoördinator mw I. Zagar, tel. 071 527 2098.

Aanmelden

Aanmelden voor de minor kan via uSis