Studiegids

nl en

MACH Seminar Introductie Moderne Japanse Literatuur

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Ten minste één jaar afgerond aan de opleiding Japan Studies bij de Universiteit Leiden (of equivalent).

Beschrijving

Het doel van deze cursus is tweevoudig. Ten eerste is het een introductie in de moderne Japanse literatuur. Dat wil zeggen dat we zowel primaire teksten (korte verhalen en essays in vertaling) uit de periode 1871-1991, als secundaire bronnen (in het Engels gestelde wetenschappelijke artikelen over de primaire teksten) zullen lezen. Aan de hand van deze bronnen zullen we tijdens de colleges kritische vragen behandelen. We zullen vaststellen welke literaire en sociaal-historische vraagstukken zich in de moderne periode voordeden bij het schrijven van literatuur in het Japans, zowel op het gebied van vorm als inhoud. Ten tweede is het ontwikkelen van academisch vaardigheden een belangrijk doel van de cursus. Dit houdt concreet in dat je leert om een eigen kritische mening te vormen op basis van het bronmateriaal, en om deze vervolgens om te zetten in een academische eindpaper. Alle oefeningen die tijdens het semester plaatsvinden (presentaties, webposts, discussies, etc.) werken systematisch toe naar deze eindpaper. Na afronding van de cursus heb je een basale kennis van de moderne Japanse literatuur en van de studie van literatuur als wetenschappelijke discipline, alsook een gedegen kennis van specifieke academische vaardigheden die nodig zijn voor het vervolg van de studie.

Leerdoelen

 • Het opdoen van basiskennis over moderne Japanse literatuur en haar geschiedenis (1890-1990).

 • Het opdoen van kennis m.b.t. relevante debatten en kwesties die op literair gebied speelden in de Meiji, Taisho en Showa periodes.

 • Het nauwkeurig en correct formuleren van argumenten en presenteren van bronmateriaal, zowel mondeling (presentaties) als in schrift (essays en eindpaper).

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur

 • Bijwonen college: 25

 • Voorbereiden college: 60

 • Maken opdracht(en) : 30

 • Voorbereiding voor toetsing: 25

Toetsing

Toetsing en weging:

 • Aanwezigheid en participatie (30%)

 • Essays (30%)

 • Eindpaper (40%)

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Ja, Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Posten korte essay opdrachten

 • Uploaden cursus informatie en updates

Literatuur

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

A.J. van der Meer