Studiegids

nl en

Integratieopdracht PK/PD data: observeren, analyseren en interpreteren

Vak
2019-2020

Beschrijving

LET OP: alle onderstaande tekst is onder voorbehoud ivm herstructurering omliggende vakken

Voorafgaand aan de integratie opdracht PKPD data analyse, wordt tijdens het practicum van het vak Bioanalyse van geneesmiddelen een analytische methode opgezet en gevalideerd om een bepaald geneesmiddel (per groep) te kunnen kwantificeren in bloedplasma/urine. De integratieopdracht PK/PD data analyse bestaat uit 3 delen:

Deel 1: Observeren

Kwantificeren van het farmacon in bloedplasma/urine monsters. Gebruik maken van de analyse methode die tijdens het practicum van het vak Bioanalyse van geneesmiddelen opgezet en gevalideerd is.

Na deel 1 (Observeren) starten de (werk)colleges van het vak Farmacokinetiek en –dynamiek, waarin de factoren worden behandeld die bepalen wat er met een farmacon in het lichaam gebeurt (farmacokinetiek), en wat het farmacon vervolgens met het lichaam doet (farmacodynamiek). Verschillende computermodellen die de effecten van deze factoren simuleren worden geïntroduceerd.

Deel 2: Analyseren

A Data analyse en interpretatie van de gemeten farmacokinetische (PK) data.
De zelf gegenereerde data van deel 1 worden met behulp van een computerprogramma geanalyseerd en geïnterpreteerd.

B Gebruik van de PK data en een effect model voor PK-PD analyse
Voor een bepaald farmacon zoekt de student in de literatuur (die beschikbaar wordt gesteld) een geschikt farmacodynamische model (de PK en PD modellen zijn tijdens de hoorcolleges Farmacokinetiek en farmacodynamiek aan de orde geweest). Met behulp van een computer programma wordt de PK/PD relatie van het farmacon gemodelleerd.

Deel 3: Interpreteren

Het verslag zal bestaan uit met een bio-analytisch deel (m.b.t. analyse en interpretatie van de data op het gebied van de analytische methode), een PK/PD analyse deel (m.b.t. farmacokinetiek, en PK/PD relatie), en een discussie waarin ook de invloed van bio-analytische variatie op het resultaat van de PK/PD relatie in beschouwing genomen moet worden.

Leerdoelen

  • Het adequaat kunnen kwantificeren van farmaconconcentraties in lichaamsvloeistoffen (bloedplasma/urine)

  • Het selecteren van een geschikt farmacokinetisch (PK) model om het concentratie-tijd verloop van een farmacon in lichaamsvloeistoffen te kunnen bepalen

  • Het selecteren van een geschikt farmacodynamisch (PD) model om de effecten van een farmacon te kunnen bepalen

  • Farmacokinetische en farmacodynamische berekeningen / modellering kunnen uitvoeren, op basis van 0e orde en 1e orde kinetische processen, natuurlijke logaritmen, e-machten, differentiaalvergelijkingen en integralen.

Literatuur

Coordinator

Mw. Prof. Dr. E.C.M. de Lange, Mw. Dr. L. Holtman, en Dhr. Prof. Dr. P.W. Lindenburg

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Probleem gestuurd onderwijs (PGO), (computer)practicum.
Aanwezigheid is verplicht.

Toetsing

Het vak bestaat uit praktische oefeningen en daarvan dienen alle deelcijfers ≥6.0 te zijn. Het eindcijfer wordt als volgt berekend uit de verschillende deelcijfers:

  • Indrukcijfer 30% (Samenwerking, Actieve bijdrage, Analytische vaardigheden, wiskundige modelleervaardigheden)

  • Verslag 70%

Ingangseisen

De toets Veiligheid dient met goed gevolg te zijn afgelegd vóór de start van het practicum; voor BFW is dit een deeltoets van het vak Inleiding BFW; verder wordt van de studenten basiskennis van de anatomie van het lichaam en adequate kennis van fysiologie en wiskunde verwacht.