Studiegids

nl en

Erzählungen der deutschen Romantik

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Voor hoofdvakstudenten: Het 1e en 2e studiejaar moeten volledig zijn afgesloten.
Voor andere categorieën: Goede passieve beheersing van de Duitse taal.

Beschrijving

De Entzauberung der Welt (Max Weber) door de verlichting wordt door de Duitse romantiek beantwoord door de omtovering van de wereld: Een wereld waarin spoken, heksen, dwergen en nixen voorkomen. Het lijkt een onafhankelijke tweede wereld die niets te maken heeft met de realiteit. Maar in werkelijkheid worden hier al heel vroeg de problemen van de moderne tijd beschreven: Het identiteitsverlies van de moderne mens (Adelbert von Chamisso: Peter Schlemihl) , de ontsporingen van het kapitalisme (Wilhelm Hauff: Das kalte Herz),het openbreken van traditionele rolpatronen (Friedrich de la Motte Fouqué: Undine), het protest van de onderdrukte sexualiteit (Ludwig Tieck: Der Runenberg). Wij lezen een aantal van deze teksten, waarbij naast sociaalhistorische ook verteltechnische en poëtologische aspecten aan bod komen.

Leerdoelen

-Het interpreteren en contextueren van een aantal exemplarische literaire teksten die, vanwege hun chronologische en intellectuele positionering in de Kunstperiode tal van aanknopingspunten bieden naar de literatuur en de sociale geschiedenis van de 18e t/m de 20e eeuw.

  • Door de werkwijze in een kleine werkgroep leert de student vragen te stellen aan de tekst, - een onmisbare voorbereiding voor een bachelor- en masterscriptie.

Rooster

Het rooster is hier beschikbaar rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Totale studielast : 5 EC = 140 uur of 10 EC = 280 uur . Dit vak kan door BA-studenten met 5 of met 10 EC afgesloten worden. Als het vak met 5 EC wordt afgesloten, heeft de student de keuze tussen een mondeling tentamen of een schriftelijk werkstuk. Als het vak met 10 EC wordt afgeloten, zijn een mondeling tentamen en een schriftelijk werkstuk vereist.

5 EC:

  • Bijwonen college: 28

  • Voorbereiden college en bestuderen literatuur: 71

  • Voorbereiding voor toetsing: 40 (mondeling of schriftelijk)

  • Toetsing: 1

10 EC

  • Bijwonen college: 28

  • Voorbereiden college en bestuderen literatuur: 131

  • Voorbereiding voor toetsing: 40 (mondeling), 80 (schriftelijk)

  • Toetsing: 1

Toetsing

Bij 5 EC: mondeling tentamen of schriftelijk werkstuk
Bij 10 EC: mondeling tentamen en schriftelijk werkstuk

Weging

Bij 5 EC: mondeling tentamen (100%) of schriftelijk werkstuk (100%)
Bij 10 EC: mondeling tentamen (50%) en schriftelijk werkstuk (50%)

Herkansing

De herkansing bevat dezelfde stof als het oorspronkelijke tentamen. Onderdelen die met “voldoende” (6) of beter zijn beoordeeld, kunnen niet herhaald worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

Een lijst met voorgeschreven literatuur verschijnt begin december 2019 op de website http://klausgille.nl/.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Je kunt contact opnemen met Student administration van Eyckhof voor vragen.

Studiecoordinator is: Stephanie Kraakman

Dr. J. Hillgärtner

Opmerkingen

Aanmelding verplicht (naast USIS) bij Dr. J. Hillgärtner vóór 1 januari 2020