Studiegids

nl en

Bedrijfseconomie

Vak
2019-2020

Beschrijving

Het vak Bedrijfseconomie geeft je inzicht in de aspecten die van belang van zijn bij het besturen van organisaties, zowel profit als non-profitorganisaties. Aandachtsgebieden hierbij zijn onder andere ondernemingsvormen, financieringsmogelijkheden en interne en externe berichtgeving.

Kennis van het bedrijfseconomische vakgebied is voor studenten van belang, omdat ondernemingen, maar ook ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen, goededoelenorganisaties en culturele instellingen behoefte hebben aan professionals die een grondige kennis van hun vakgebied koppelen aan financieel-economische deskundigheid en managementvaardigheden.

Dit vak wordt verzorgd door de afdeling Bedrijfswetenschappen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Leerdoelen

Na afronding van het vak heeft de student inzicht in de financieel-economische vraagstukken binnen de bedrijfseconomie. Meer specifiek heeft de student inzicht in:

 • Ondernemingen en hun functies in de economie;

 • De belangrijkste gepubliceerde financiële overzichten van een organisatie, te weten: balans, winst- en verliesrekening (resultatenrekening), kasstroomoverzicht en de toelichting daarop om een jaarrapport van een organisatie te kunnen analyseren (externe verslaggeving);

 • De wijze van financiering van een organisatie om te beoordelen of een organisatie optimaal is gefinancierd is (financiering);

 • De noodzakelijke managementinformatie voor de dagelijkse gang van zaken om een organisatie te kunnen besturen (interne verslaggeving);

 • De beoordeling van investeringsprojecten.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Blackboard.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en verplichte werkcolleges.

Studielast

Contacturen: 28 uur (7 hoorcolleges van 2 uur en 7 werkcolleges van 2 uur)
Toetsing: 5 uur
Zelfstudie: 107 uur

Toetsing

 • Individuele schriftelijke toetsing;

 • Er is een midterm en een (her)tentamen;

 • De uitslag van de midterm heeft een wegingsfactor van 10% voor het eindcijfer;

 • De uitslag van het (her)tentamen heeft een wegingsfactor van 90% voor het eindcijfer;

 • Het (her)tentamen heeft open vragen en opgaven;

 • De uitslag van de midterm vervalt na het studiejaar;

 • De midterm kan niet worden herkanst.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Blackboard

De cursusinformatie wordt ongeveer een maand voor het begin van de cursus op Blackboard geplaatst. De sheets van het hoorcollege worden vooraf, de sheets van het werkcollege worden achteraf op Blackboard geplaatst. Verder wordt Blackboard gebruikt voor het doen van mededelingen, het plaatsen van de resultaten van de midterm en het (her)tentamen en voor het publiceren van een voorbeeldtentamen.

Literatuur

 • Brouwers, M.P. & Koetzier, W. (2018). Basisboek bedrijfseconomie. Noordhoff Uitgevers, elfde druk.

 • Brouwers, M.P. & Koetzier, W. (2018). Basisboek bedrijfseconomie opgaven. Noordhoff Uitgevers.

 • Studiewijzer (via Blackboard beschikbaar)

Aanmelden

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

 • Vakcoördinator: drs. H.S.J. Bos;

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden;

 • Bereikbaarheid: Op afspraak en per e-mail;

 • E-mail: h.s.j.bos@law.leidenuniv.nl.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken;

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen;

 • Adres secretariaat: Steenschuur 25 te Leiden (B2.26);

 • Openingstijden: Elke werkdag uitgezonderd woensdag 9.00 – 17.00 uur;

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851;

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl.