Studiegids

nl en

Bestuurskunde: Economie, Bestuur en Management

Welkom bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. De opleiding bestuurskunde is een internationaal georiënteerde, academische studie, die gericht is op de kernvraagstukken van het openbaar bestuur.

Binnen het Instituut Bestuurskunde bieden wij twee bachelortracks aan, namelijk:

Economie, Bestuur en Management (EBM) is een gecombineerde track van Bestuurskunde én de economische afdeling van de juridische faculteit. Je bestudeert zowel de wereld van het openbaar bestuur als die van de economie. Zoek je de uitdaging? Ben je maatschappelijk betrokken? Dan is EBM de bachelortrack voor jou! In deze opleiding bestudeer je actuele problemen zoals het oplossen van de financiële crisis, het betaalbaar houden van de pensioenen en besturen van de banken. Telkens kijk je met een bestuurskundige en een economische blik naar deze thema’s. Die combinatie van kennis is uniek.

Rooster 2019-2020:

Het rooster voor 2019-2020 kunt u vanaf uiterlijk begin augustus vinden onder “links”- hier rechts op dit scherm.

Propedeuse EBM

De bachelortrack Bestuurskunde: EBM berust op een aantal pijlers waaronder Bestuurskunde, Organisatie & Management en Economie.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Introductieprogramma Bachelor Bestuurskunde
Mentoraat Bestuurskunde Ba1

Blok 1

Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek 5
Micro-economie (BSK) 5

Blok 2

Organisatietheorie 5
Beleid 1: Beleids- en besluitvorming 5
Macro-economie (BSK) 5

Blok 3

Statistiek (BSK) 5
Beleidseconomie 5
Publiek Management 5

Blok 4

Politicologie 5
Recht 5
Economie, Bestuur en Management I: integratief project markt en overheid 5

Tweede jaar EBM

In het tweede jaar van Bestuurskunde: EBM staat verdieping van economische en bestuurskundige thema’s centraal. Daarnaast wordt in het kernvak ‘Economie, Bestuur en Management: Project Bedrijfsmatig werken’ de kennis en inzichten die je inmiddels hebt verworven met elkaar geïntegreerd. In dit vak doe je ook onderzoek.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Mentoraat Bestuurskunde Ba2

Blok 1

Foundations of Social Science and Public Administration 5
Management and Performance 5
Economie van de publieke sector 5

Blok 2

Kwantitatieve methoden 5
European Union Politics and Policy 5
Bedrijfseconomie 5

Blok 3

Sociaaleconomisch Beleid: Theorie en Instituties 5
Kwalitatieve Methoden 5
Financieel Management in de Publieke Sector 5

Blok 4

Sociaaleconomisch Beleid: Empirische Analyse 5
Beleid 2: Implementatie 5
Economie, Bestuur en Management II: Integratief project bedrijfsmatig werken in de publieke sector 5

Derde Jaar EBM

In het eerste semester van het derde jaar hebben studenten de mogelijkheid de vrije keuzeruimte te vullen met keuzevakken, minor, stage of studeren in het buitenland. In het tweede semester schrijven studenten hun Bachelorscriptie.

Studenten kunnen zowel in het najaar als in het voorjaar de Bachelorscriptie schrijven, mits zij voldoen aan de ingangseisen zoals gesteld in de e-gids (zie hieronder bij ‘Bachelorproject’). Let op: de ingangseisen kunnen per collegejaar verschillen. Houd je dus aan de ingangseisen van het collegejaar waarin je je scriptie wilt schrijven. Bachelorstudenten die in het voorjaar hun scriptie schrijven worden in het najaar verder over de ingangsvoorwaarden en het aanmeldproces geïnformeerd (houd svp de umail in de gaten).

Vak EC Semester 1 Semester 2

Blok 1 & 2

Vrijekeuzeruimte (Bestuurskunde) 30

Blok 3

Europese Economische integratie 5
Beleid 3: Beleidsevaluatie 5
Bachelorproject (10 ECTS) 10

Blok 4

Administrative Ethics 5
Economische Theorie van Politiek 5
Bachelorproject (10 ECTS) 10

Overgangsregelingen

Micro- en Macroeconomie + Institutionele Economie (EBM cohort 2016-2017 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelorprogramma worden de vakken Micro- en Macro-economie en Institutionele Economie met ingang van het academisch jaar 2017-2018 niet langer aangeboden. Studenten die beide vakken nog niet hebben gehaald, dienen de nieuwe vakken Micro-economie (blok 1) en Macro-economie (blok 2) te doen.

Wetenschapsfilosofie (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelorprogramma wordt het vak Wetenschapsfilosofie met ingang van het academisch jaar 2018-2019 niet langer aangeboden. Studenten die dit vak nog niet hebben gehaald, dienen het vak Foundations of Social Science and Public Administration in blok 1 te doen.

Foundations of Public Administration (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelorprogramma wordt het vak Foundations of Public Administration (niet te verwarren met het nieuwe vak Foundations of Social Science and Public Administration, zie hier boven) met ingang van het academisch jaar 2017-2018 niet langer aangeboden. Studenten die dit vak nog niet hebben gehaald, dienen het volgende vak ter vervanging te doen:

 • BBO: Leeronderzoek II: Kwalitatief Onderzoek Internationaal Bestuur (blok 4)

 • EBM: Beleid 2: Implementatie (blok 4)

Staats- en Bestuursrecht (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma is het vak Staats- en Bestuursrecht niet aangeboden in het academisch jaar 2017-2018. Studenten die in 2015 of eerder aan de studie Bestuurskunde begonnen zijn en dit vak tot nu toe niet gehaald hebben, kunnen dit vak weer volgen bij BBO jaar 3, blok 4. Dit geldt ook voor studenten EBM.

Multilevel Governance: civil service reform (BBO cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma is het vak Multilevel Governance: civil service reform niet aangeboden in het academisch jaar 2017-2018. Studenten die in 2015 of eerder aan de studie Bestuurskunde begonnen zijn en dit vak tot nu toe niet gehaald hebben, kunnen dit vak weer volgen bij de derdejaars in blok 3. Dit geldt uitsluitend voor studenten BBO.

Economische theorie van politiek (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma wordt het vak Economische theorie van politiek niet meer aangeboden voor de specialisatie BBO, maar nog wel voor de specialisatie EBM. BBO-studenten die dit vak nog niet gehaald hebben, kunnen ook deelnemen aan dit vak.

Politieke filosofie en Openbaar Bestuur (EBM cohort 2015-2016 en eerder)
EBM studenten die het vak Politieke Filosofie niet met een voldoende hebben afgesloten dienen het vak Political Philosophy and Public Administration met de BBO-studenten in blok 4 te volgen.

Economie in Hoofdlijnen (EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma is het vak Economie in Hooflijnen voor de specialisatie EBM komen te vervallen. EBM studenten die Economie in Hoofdlijnen moeten herkansen dienen het vak Economie in Hoofdlijnen te volgen met de eerstejaars BBO studenten in blok 2.

Onderzoeksontwerp (EBM en BBO cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma is het vak Onderzoeksontwerp komen te vervallen. BBO studenten die Onderzoeksontwerp moeten herkansen dienen het vak BBO 1 Leeronderzoek te volgen met de eerstejaars BBO studenten in blok 4. EBM studenten die Onderzoeksontwerp moeten herkansen dienen het vak BBO 1 Leeronderzoek te volgen met de eerstejaars BBO studenten in blok 4 en zullen een aangepaste opdracht krijgen, specifiek voor hun track. Meer informatie over deze aangepaste opdracht voor EBM-studenten zal vóór de start van blok 4 op Blackboard geplaatst worden bij het BBO1 Leeronderzoek.

Bachelor project (cohort 13-14 en verder terug)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma is het bachelor project 10 ECTS vanaf 2016-2017 voor studenten die zijn begonnen met hun bachelor in september 2014.
Studenten die hun bachelor zijn begonnen in september 2013 of eerder dienen het bachelor project te volgen voor 15 ECTS. Studenten die het bachelor project voor 15 ECTS moeten doen, draaien mee met de hoorcolleges en de werkgroepen van het bachelor project nieuwe stijl (10 EC), maar dienen te voldoen aan de eisen van het bachelor project oude stijl (15ECTS). Dit betekent dat de 15-EC scriptie groter van omvang is dan de 10-EC scriptie (woordlimiet: 15.000 woorden ipv 8000 woorden). In de 15 EC scriptie dient er uitgebreid stilgestaan te worden bij de normatieve implicaties van de bevindingen, dient er grondig gereflecteerd te worden op betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek, dienen er uitgebreide aanbevelingen te worden gedaan voor vervolgonderzoek, en dienen er verschillende beleidsaanbevelingen worden opgesteld. Deze zaken dienen ook aan bod te komen in de 10-EC scriptie maar veel beperkter.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bachelorproject (15 ECTS) 15

Keuzevakken

Voor niet-bestuurskundestudenten biedt het Instituut Bestuurskunde keuzevakken aan. Via Usis kunnen Leidse studenten zich hiervoor aanmelden. Studeer je aan een andere universiteit? Meld je dan ook aan als gaststudent, zie: http://media.leidenuniv.nl/legacy/verzoek-tot-inschrijving-gaststudent.pdf.

Studenten Bestuurskunde kunnen van onderstaande keuzevakken alleen deze vakken als keuzevakken volgen:

 • Professional skills for public impact

 • Introduction to International Relations and Organizations

 • Kindermishandeling en Jeugdbeleid: Besluiten in Uitvoering

Informatiebijeenkomsten

 • Vrije keuzeruimte (minor, stage of uitwisseling): jaarlijks in oktober en april

 • Stagemarkt: jaarlijks in maart

Vak EC Semester 1 Semester 2
Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap (minor OBBM) 5
Geschiedenis van het Openbaar Bestuur (minor OBBM) 5
Management and Performance (Exchange) 5
Introduction to Public Administration 5
Professional skills for public impact 5
Introduction to International Relations and Organizations 5
Beleid 1: Beleids- en besluitvorming (minor OBBM) 5
International Administration (Minor/Exchange) 5
Public Values and Ethics 5
European Union Politics and Policy (Minor PA) 5
Kindermishandeling en Jeugdbeleid: Besluiten in Uitvoering 5

Onderwijsorganisatie

Bestuur en medezeggenschap
De opleiding Bestuurskunde heeft een opleidingsbestuur bestaande uit:

De bachelor Bestuurskunde heeft een opleidingscommissie (OLC). Dit is een medezeggenschapsorgaan dat is samengesteld uit wetenschappelijk medewerkers en studenten.

Studiebegeleiding en ondersteuning
Bij de studieadviseur van jouw opleiding kan je terecht voor studie-gerelateerde vragen en problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc. Zie hieronder ook verder:

 • Persoonlijke omstandigheden
  Hieronder vallen in ieder geval: ziekte, functiebeperking, bijzondere familieomstandigheden, zwangerschap en bepaalde bestuurswerkzaamheden. Als je twijfelt over je situatie, kom dan altijd langs de studieadviseur.

 • Bindend Studie Advies (BSA):
  In je eerste jaar moet je 45 van de 60 EC halen om door te mogen naar het tweede jaar. In je eerste jaar krijg je diverse adviezen en berichten hierover.

 • Studiebegeleidingsplan:
  Stappen 5 t/m 8 van het Leids Studiesysteem hebben betrekking op de studiebegeleiding als je gestart bent. In dit document kan je daar meer over lezen.

 • Overige studie gerelateerde zaken:
  Studieplan, studievoortgang, studievertraging, regels Instituut Bestuurskunde/ Universiteit, BSA, stage, uitwisseling, minoren, scriptie etc.

Daarnaast zijn er ook: Studentendecanen: zij beantwoorden je vragen en helpen je met problemen waarbij verschillende regelingen en wettelijke bepalingen een rol spelen; Studentenpsychologen: zij kunnen bv. helpen bij faalangst, uitstelgedrag en tegenwerkende gedachtes en bieden daarnaast ook studievaardighedencurssen en scriptieondersteuningsgroepen aan.

Twijfel je waar je terecht moet met je vraag, dan ben je altijd eerst welkom bij de studieadviseurs.

Andere belangrijke afdelingen zijn:

 • De Examencommissie is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de tentamens en examens. Daarnaast ziet zij toe op naleving van het Onderwijs- en Examenreglement. De examencommissie verwerkt in haar hoedanigheid ook individuele vragen van studenten aangaande hun studie. Voor individuele vragen aan de examencommissie gelden de volgende regels en procedures.

 • Het Onderwijs Service Centrum (OSC) verzorgt de registratie van studie- en onderwijsgegevens en staat telefonisch en aan de balie studenten te woord tijdens openingstijden.

Klachten

 • Binnen de opleiding zijn de studieadviseurs het eerste aanspreekpunt. Twijfel je over een van onderstaande opties bespreek het dan met hen.

 • De universiteit heeft diverse portalen waar je met een vraag of klacht terecht kan. Bekijk ze hier.

 • Heb je een vraag, suggestie of klacht over een specifiek vak, een toets of over het studieprogramma en het rooster? Bekijk op de klachtenpagina van de opleiding waar je terecht kan.

 • Elke faculteit heeft ook een klachten coördinator: de assessor van de faculteit (student-lid van het bestuur). Hij of zij is de klachtencoördinator voor overige klachten.

Studievereniging
De Bestuurskundige Interfacultaire vereniging Leiden (B.I.L.) vormt de schakel tussen de studenten en het Instituut en organiseert diverse activiteiten.

Introductie

Welkomstdag Bestuurskunde op Maandag 2 september 2019

Introductieprogramma Bestuurskunde 2019-2020

Programma:

09.00 – 09.30 uur Ontvangst in Groot Auditorium (zaal 201) in de Wijnhaven. Registreer je eerst in de hal voordat je naar binnen gaat.

09.30 – 09.45 uur Welkomstwoord dr. Valérie Pattyn (Opleidingsdirecteur Bachelor Bestuurskunde)

09.45 – 10.15 uur Presentatie alumnus van Bachelor Bestuurskunde

10.15 – 10.30 uur Presentatie Studiebegeleiding Bachelor (studieadviseur)

10.30 – 10.35 uur Presentatie Honours College

10.35 – 10.50 uur Praktische informatie van het Onderwijs Service Centrum (OSC)

10.50 – 11.00 uur Opdelen in groepen en met docentmentor naar een werkgroepzaal

11.00 – 11.45 uur Kennismaking met docentmentor en werkgroep

11.45 – 12.00 uur Groepsfoto maken

12.00 – 13.00 uur Lunch

13.00 uur Einde programma

Vak EC Semester 1 Semester 2
Introductieprogramma Bachelor Bestuurskunde