Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Theme courses

Vak
2019-2020

De 'theme courses' van de route 'Language and communication' van de master Linguistics zijn hier te vinden.