Studiegids

nl en

Great Books

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law, een van de andere zes Leidse Honours Colleges, of Leiden University College.

Voertaal

Nederlands

Beschrijving

Het vak kan worden gevolgd als 5 ec variant en als een 10 ec variant.
Studenten die alleen in de gelegenheid zijn om de 7 bijeenkomsten van het 1e blok te volgen krijgen 5 ec,
en zij die ook de 7 weken van het 2e blok volgen krijgen de 10 ec.

This course provides a study of text of the history of western philosophy, from Plato to our days. Only primary sources will be read and no handbooks or other secondary literature, since philosophy is best learnt by patiently studying and pondering over the Great Books, written by the important philosophers themselves. The course focuses on political philosophy and ethics. Metaphysical, epistemological and other issues can e.g. automatically arise in the reflection on and discussion of the books.

Leeswijzer Honoursvak Great Books 2019:

Thema: De traditie

Week
1. Homerus Ilias, boek 22 (Hektors dood) en 24 (Achilles geeft Hektors lijk terug)
2. Oude Testament, Exodus 1-20
3. Plato, Eutyphro en Apologie
4. Aristoteles, Nicomachische Ethiek boek 10
5. Nieuwe Testament, Evangelie van Mattheüs
6. Augustinus, Het Huis op de Rots, boek I
7. Thomas van Aquino, Over de Tien Geboden Alle bovengenoemde teksten zijn in het Nederlands te verkrijgen

Thema: De moderniteit

Week
8. Hobbes, Leviathan, Nederlandse vertaling: Leviathan
9. D’Alembert, Discours Préliminaire de l’Encyclopédie, Engelse vertaling: Preliminary Discourse to the Encyclopedia of Diderot
10. Rousseau, Premier Discours sur les Arts et les Sciences, Engelse vertaling: Discours on the Arts and the Sciences
11. Fichte, Reden an die deutsche Nation, Engelse Vertaling: Address to the German Nation
12. Nietzsche, Götzen-Dämmerung, Nederlandse vertaling: Afgodenschemering
13. Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Nederlandse vertaling: Inleiding in de Metafysiek
14. Strauss, On Tyranny

Studenten zijn verplicht elke week een korte paper te schrijven en actief deel te nemen aan de discussies tijdens de bijeenkomsten.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:
Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Aan de hand van teksten uit klassiekers uit de schatkamer van de filosofie krijgen studenten een inzicht in hoofdlijnen en kerngedachten van de politieke filosofie en ethiek en de klassieke vraag naar het goede leven alsmede van het belang en de doorwerking ervan.
Een student kan zich schriftelijk en mondeling goed uitdrukken m.b.t. de behandelde onderwerpen.

Onderwijsvorm

Interactieve werkgroepen – Socratische dialoog

Aantal uur: 14 bijeenkomsten van (2 à) 3 uur.
Docent: Prof.dr. A.A.M. Kinneging

Vereiste voorbereiding door studenten:
bestuderen van de opgegeven wekelijkse literatuur en ’t (wekelijks) schrijven van de (korte, bondige) papers.
Elk werkcollege dient voor aanvang een korte paper van 400 woorden te worden ingeleverd over de die dag te bespreken literatuur. In die paper dient de stof te worden behandeld aan de hand van en door de docent opgegeven vraag.

De opzet is om tijdens het vak ook een keer naar een lezing of film of theatervoorstelling te gaan of een gastspreker uit te nodigen (in de context van het centrale thema van de teksten).
En mede voor het sociale aspect zullen we ook een of twee keer samen een lichte maaltijd nuttigen op kosten van Honours College Law.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Wekelijkse paper (400 woorden) – voor 50%, en

 • een mondeling tentamen – (ook) voor 50%, na het 1e blok en na het 2e blok.
  Het gemiddelde van alle papers vormt de helft van het cijfer. De andere helft komt tot stand door het afleggen van een mondeling tentamen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en alle stof die tijdens de bijeenkomsten aan bod komen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • De teksten en vindplaatsen en te gebruiken edities/versies waaraan wordt gerefereerd in ‘Beschrijving’ worden ook bekend gemaakt via Blackboard.

Periode

Het onderwijs vindt plaats van 17.00-20.00 uur, in KOG/C0.04, op:
3e blok (De Traditie):
Maandag 3 februari 2020
Maandag 10 februari 2020
Maandag 17 februari 2020
Maandag 24 februari 2020
Maandag 2 maart 2020
Maandag 9 maart 2020
Maandag 16 maart 2020
4e blok (De Moderniteit):
Maandag 6 april 2020
Dinsdag 14 april 2020
Maandag 20 april 2020
Dinsdag 28 april 2020
Woensdag 6 mei 2020, KOG/C0.14
Maandag 11 mei 2020
Maandag 18 mei 2020

Aanmelden

De aanmelding verloopt via het secretariaat van Honours College Law: honours@law.leidenuniv.nl. vanaf maandag 2 december 2019 (uiterlijke aanmelding 27 januari 2020).
Geef bij je aanmelding ook aan voor welke variant je kiest: De Traditie, de eerste 7 weken (5 ec) of De Tradititie en De Moderniteit, alle 14 weken (10 ec).

Minimum en maximum aantal deelnemers

12-22 stud.

Contact

 • Vakcoördinator: prof.dr. A.A.M. Kinneging

 • Werkadres: KOG

 • Bereikbaarheid:
  vanaf een week voor het onderwijs: via secretariaat Encyclopedie en filosofie van het recht;
  daaraan voorafgaand: de administratie van Honours College Law

 • Telefoon: 071 527 7548

 • E-mail: : a.a.m.kinneging@law.leidenuniv.nl