Studiegids

nl en

Honours College Law

Honours College Law is er voor gemotiveerde, nieuwsgierige en enthousiaste juridische en criminologische studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid die meer uitdaging zoeken. Het betreft een extracurriculair bachelor traject van in totaal minimaal 30 ec.

Na toelating is er een relatief grote keuzevrijheid binnen een gevarieerd vakkenaanbod. Die vakken worden ondergebracht in zes zogenoemde pijlers (ook wel genoemd: thema’s of domeinen): (1) Inhoudelijk verdiepend (en verbredend), (2) Internationalisering, (3) Professionele vaardigheden en competenties, (4) Onderzoekvaardigheden en wetenschapsfilosofie, (5) Onderzoeks- en Praktijkstage en (6) de zogenoemde Honours Classes (diverse vakken met een bijzondere, specifieke vorm van interdisciplinariteit).

Vanaf deelname cohort 2018-19 geldt: van die zes moet iedere student vakken van (minimaal) vier pijlers hebben gedaan, waaronder in ieder geval een Honours Class. Het uitgebreide overzicht met de pijlers staat in de Blackboard omgeving van HC Law cohort 18-19 (bij "Documenten & Sheets").

Het traject bestaat uit een oriëntatiefase van 5 ec in het 2e semester van het eerste jaar en minimaal 25 ec in het 2e en 3e derde jaar; of een programma van minimaal 30 ec in het 2e en 3e jaar.

Iedere student volgt in het 2e of 3e jaar in ieder geval een zogenoemde interdisciplinaire Honours Class. De overige 25 ec worden behaald door vakken te kiezen van het HC Law programma.

In vergelijking met de reguliere bachelorvakken is er sprake van ander onderwijs en andere toetsvormen, waarin studenten activerend en onderzoekend studeren. Er is ook ruimte voor stage en onderzoek. De vakken geven je de mogelijkheid tot het opdoen en toepassen van andere kennis en vaardigheden. Diverse HC Law vakken hebben in meer of mindere mate een interdisciplinair karakter en bij diverse vakken treed je ook buiten het juridische en criminologische metier. Je leert op die manier over bestaande grenzen van de studie en het vakgebied heen te kijken.

Meer informatie over HC Law is te vinden op de website.

1e jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Actuele juridische zaken en vraagstukken 5
Great Cases 5
Criminaliteitsbestrijding - wat mag er, wat gebeurt er en wanneer werkt het en wanneer niet? 5

2e jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Mediation 5
Setting up businesses in a globalized world 5
Mensenhandel: Een interdisciplinair perspectief 5
Crime and Migration 5
Staatssteun: juridische uitdagingen in theorie en praktijk 5
Ethical and Legal Issues in Pricing Management 5
Great Books 5/10
Uitleg en overtuiging. Retorica in theorie en praktijk 5
Gender en Recht 5
Understanding Imprisonment: The Intended and Unintended Consequences of Incarceration 5
Argumentatie, praktische logica en debat 5
Onderzoek naar Recht in de Samenleving. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar het recht (5 ec) + mogelijkheid aanvullend deelvak (5 ec) 5

3e jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Student-assistent onderzoek (participatie in en bijdrage aan facultair wetenschappelijk onderzoek) 5/10
Stage - Rechtspraktijk 5/10
Inside-Out Prison Exchange 5
Using the Rule of Law to Close Dark Chapters of History? The Case of Bosnia-Herzegovina 5
Law Clinic 5/10
Mediation 5
Staatssteun: juridische uitdagingen in theorie en praktijk 5
Setting up businesses in a globalized world 5
Crime and Migration 5
Mensenhandel: Een interdisciplinair perspectief 5
Ethical and Legal Issues in Pricing Management 5
Great Books 5/10
Uitleg en overtuiging. Retorica in theorie en praktijk 5
Argumentatie, praktische logica en debat 5
Gender en Recht 5
Understanding Imprisonment: The Intended and Unintended Consequences of Incarceration 5