Studiegids

nl en

Presenteren en Communiceren

Vak
2020-2021

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Tijdens en na je studie krijg je te maken met allerlei vormen van informatieoverdracht en communicatieprocessen, denk aan het presenteren van onderzoeksresultaten op natuurkundeconferenties en het presenteren van jezelf in sollicitatiegesprekken. In deze cursus leer je presentatietechnieken die je helpen om een wetenschappelijke boodschap effectief over te brengen.

Presenteren leer je door het te oefenen, en door kritisch naar andere presentaties te kijken. Je geeft dus zelf presentaties gedurende deze cursus. Het geven van presentaties leer je in twee cycli die bestaan uit de volgende stappen:

 • Inleveren voorbereiding

 • Geven van feedback op andere voorbereidingen

 • Geven van een presentatie en feedback geven op andere presentaties

 • Reflecteren door tips van docent, medestudenten en jezelf samen te vatten
  In de eerste cyclus worden de basispresentatietechnieken aangeleerd. In de tweede cyclus worden verdiepende technieken aangeleerd. Beide delen worden aangeboden in combinatie met het vak Experimentele natuurkunde en Praktische sterrenkunde.

Onderwerpen die aandacht krijgen in deze cursus zijn:

 • Inperken van je onderzoek tot één boodschap

 • Overbrengen van die boodschap met een bepaald doel aan een bepaald publiek en in een bepaalde vorm

 • Structuur geven aan je presentatie met behulp van de wetenschappelijke methode

 • Algemene structuur achter het vertellen van een verhaal vertalen naar een achterliggende structuur voor een wetenschappelijke presentatie

 • Uitleggen van ingewikkelde opstellingen, formules en grafieken

 • Logica, ruwe data, foutenmarges en bronvermeldingen als onderbouwing

 • Tips in het gebruik van PowerPoint

 • Bordgebruik versus PowerPoint

 • Het gebruik van verbale en non-verbale communicatie

Leerdoelen

Na succesvol afronden van deze cursus kun je binnen een beperkte tijd na je onderzoek een pakkende, heldere, goed gestructureerde en onderbouwde wetenschappelijke presentatie geven over je onderzoek.
Dit wil zeggen dat je:

 • experimentele resultaten kunt terugbrengen tot één duidelijke boodschap,

 • een goede, pakkende structuur kunt geven aan een presentatie,

 • ingewikkelde opstellingen, formules en grafieken eenvoudig kunt uitleggen,

 • je conclusie op een goede manier kunt onderbouwen,

 • je presentatievaardigheden op een pakkende manier weet in te zetten.

Algemene vaardigheden

Tijdens deze cursus word je getraind in:

 • het halen van deadlines door een realistische planning te maken en jezelf daaraan te houden,

 • het op een nette en een gestructureerde manier geven van feedback,

 • het presenteren van wetenschappelijke informatie,

 • het reflecteren op jouw eigen krachten en ontwikkelpunten en een manier bedenken om daarin te groeien.
  Verder word je gestimuleerd om andere wetenschappelijke presentaties te bezoeken.

Rooster

Rooster
Voor gedetailleerde informatie ga naar Timetable in Brightspace

Onderwijsvorm

Zie Brightspace.

Toetsing

De beoordeling gebeurt op basis van twee presentaties die door de studenten worden gegeven. Het eindcijfer is het gemiddelde van de cijfers voor de presentaties. Daarnaast zijn er gedurende het vak een aantal voorbereidings- en reflectieopdrachten. Deze worden niet beoordeeld met een cijfer, maar dienen wel voldoende gemaakt te zijn om het vak te voltooien.

Brightspace

Instructies en lesmateriaal zijn te vinden in de Brightspace-module. Registratie voor Brightspace verloopt automatisch wanneer een student zich inschrijft in uSis via uSis d.m.v inschrijving voor een studieonderdeel (tentamen) met studieactiviteit

Literatuur

Aanbevolen, maar niet verplicht:

 • Communicatie en Management: Basisprincipes van Communicatie; K. Wiertzema. Uitg.Pearson Education Benelux.ISBN-10: 9043008699; ISBN-13: 9789043008693

 • Communicatie en Management: Spreken in het openbaar; K. Wiertzema en P.Jansen. Uitg.Pearson Education Benelux. ISBN-10: 904300894X; ISBN-13:9789043008945

 • Het exacte verhaal; Wetenschapscommunicatie voor bèta's; Ionica Smeet; Uitgeverij Nieuwezijds. ISBN9789057123931

Contact

Contact details lecturer: Dr.ir.J. Cramer