Studiegids

nl en

Sterrenkunde en Wiskunde (dubbele bachelor)

De dubbele bacheloropleiding Sterrenkunde & Wiskunde duurt drie jaar en bestaat uit vakken van de bacheloropleidingen Sterrenkunde en Wiskunde (totaal 253 EC). Het eerste jaar (86 EC) wordt afgesloten met twee propedeusediploma's: één voor Sterrenkunde en één voor Wiskunde. Daarna volgen het tweede jaar (90 EC) en het derde jaar (77 EC). De dubbele bacheloropleiding Sterrenkunde & Wiskunde wordt afgesloten met twee Bachelor of Science (BSc) diploma's: BSc Sterrenkunde en BSc Wiskunde. De vakbeschrijvingen voor jaar 1, 2 en 3 en het Sterrenkunde kernpakket vind je op onderstaande tabbladen.

Informatie over studieloopbaan en arbeidsmarktoriëntatie vind je op het tabblad Arbeidsmarktoriëntatie.

Naast deze dubbelstudie bestaan er nog drie andere mogelijkheden voor de bacheloropleiding Sterrenkunde:

Meer informatie

Studentenwebsite bachelor Sterrenkunde

Studieadviseur Sterrenkunde

Studentenwebsite bachelor Wiskunde

Studieadviseur Wiskunde

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Sterrenkundevakken:

Elektrische en Magnetische Velden 5
Experimentele Natuurkunde deel I 3
Inleiding Astrofysica 4
Introductie Moderne Natuurkunde 6
Klassieke Mechanica a 5
Optica 5
Planetenstelsels 3
Praktische Sterrenkunde 6
Presenteren en Communiceren 1
Programmeermethoden NA 4

Wiskundevakken:

Analyse 1 (Wiskunde variant voor dubbelstudenten met Wiskunde) 6
Analyse 2 (Wiskunde variant voor dubbelstudenten met Wiskunde) 6
Algebra 1 6
Caleidoscoop 6
Inleiding Kansrekening 6
Lineaire Algebra 1 (Wiskunde variant voor dubbelstudenten met Wiskunde) 6
Wiskundige structuren 6

Totaal: 84 EC

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Sterrenkundevakken:

Astronomy Lab and Observing Project 5
Astronomical Observing Techniques 5
Classical Electrodynamics 4
Classical Mechanics b 3
Galaxies and Cosmology 5
Modern Astronomical and Physics Research 1
Modern Astronomical Research 1
Quantum Mechanics 1 6
Quantum Mechanics 2 5
Stars 5
Statistical Physics 1 6
Statistics and Data Analysis 2

Wiskundevakken:

Complexe functietheorie (Analyse 4) 6
Gewone Differentiaalvergelijkingen (Analyse 3) 6
Inleiding Maattheorie 3
Inleiding statistiek 6
Lineaire algebra 2 6
Seminarium presenteren en communiceren 3
Topologie 6

Keuzeruimte wiskunde (6 EC)

Link naar keuzevakken volgt.

Totaal: 90 EC

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bachelor Research Project (S+W) 24
Radiative Processes 6
Research Skills and Scientific Integrity (2EC) 2

Keuzeruimte Sterrenkunde (15 EC)

Zie tab Kernpakket

Keuzeruimte Wiskunde (30 EC)

Link naar keuzevakken volgt.

Totaal: 77 EC

Keuzepakket (15 EC)

In overleg met de studieadviseur stel je voor het eerste semester van het derde jaar een Keuzepakket samen, bestaande uit 15 EC aan keuzevakken uit onderstaand overzicht.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Keuzevakken:

Astronomical Relativity 6
Algoritmiek 6
Astro-Particle Physics 6
Physics of Elementary Particles 6
Building Blocks of Matter 6
Computer Graphics 6
Data Mining 6
Databases 6
Fysica van Moderne Technologie 3
Introduction to Solid State Physics 3
Keerpunten in de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen 6
Machine Learning 6
Mathematical Methods of Physics 6
Molecular Biology for Physicists 3
Numerieke Wiskunde 6
Orientatie op onderwijs 6
Relativistic Electrodynamics 3
Statistical Physics 2 6
Statistics AN Part 1 3
Statistics AN Part 2 3

Contactgegevens

Studieadviseur Sterrenkunde: Wouter Schrier, MSc

Arbeidsmarktoriëntatie

Arbeidsmarktoriëntatie
Tijdens de dubbelstudie Sterrenkunde en Wiskunde bieden we je veel ondersteuning bij het maken van (studie)keuzes die van invloed zijn op jouw carrière. Je wordt gestimuleerd om na te denken over wat je wilt, wat je kunt en hoe je je doelen bereikt. Door gedurende de hele bacheloropleiding actief met reflectie en oriëntatie bezig te zijn kun je weloverwogen en gemotiveerde keuzes maken over de inrichting van je studie en over je wensen en vervolg na het afsluiten van de bacheloropleiding.

We organiseren verschillende activiteiten waarbij je gericht nadenkt over vragen als:

 • Over welke vaardigheden beschik ik al en welke kan ik nog leren?

 • In welke onderwerpen wil ik me verder specialiseren?

 • Welk onderwerp kies ik voor mijn Bachelor Research Project?

 • Welke keuzevakken passen bij mijn wensen voor de toekomst?

 • Wat wil ik naast mijn studie nog meer leren?

 • Welke masteropleiding wil ik gaan doen en waarom?

 • Waar wil ik later gaan werken?

Activiteiten Klik hier voor de activiteitenkalender. Daar vind je een actueel overzicht van alle voor Sterrenkundestudenten relevante activiteiten die dit jaar op het gebied van arbeidsmarktoriëntatie worden aangeboden. Het overzicht bevat geen activiteiten die specifiek geselecteerd zijn voor Wiskundestudenten.

Eerste jaar

 • Studieloopbaanbijeenkomsten

 • Alumnilezingen

 • Bedrijfsbezoeken en bedrijvendiners

 • Lunch- en borrellezingen van bedrijven

 • Kennismakingsgesprek studieadviseur

 • Informatiebijeenkomst studentendecaan

 • Mentoraat en tutoraat

 • Kennismaking Science Career Service

 • Workshop Studievaardigheden

 • Workshop Timemanagement

Tweede jaar

 • Studieloopbaanbijeenkomsten

 • Alumnilezingen

 • Bedrijfsbezoeken en bedrijvendiners

 • Lunch- en borrellezingen van bedrijven

 • Bachelor Loopbaanoriëntatiedag via De Leidsche Flesch

 • Bèta Banenmarkt

 • Masterdag (Universiteit Leiden)

 • Minorenmarkt (Universiteit Leiden)

 • Workshop Ondernemend zijn

 • Workshop Leiden University Mentor Network

 • Workshop Persoonlijk profiel

Derde jaar

LU Career Zone
De Leiden University Career Zone is een website voor studenten en alumni van de Universiteit Leiden ter ondersteuning van hun (studie)loopbaan. Je vindt er advies, informatie een tools, zoals professionele tests om je persoonlijke profiel te schetsen en sollicitatietips.

Soft skills
In de Sterrenkunde vakbeschrijvingen in deze e-Studiegids vind je welke gedragsgerelateerde vaardigheden bij elk vak aan bod komen. Deze zogenaamde soft skills zijn niet meetbaar zoals concrete leerdoelen, maar het is wel belangrijk om je bewust te worden van de vaardigheden die je al bezit of die je nog wilt leren. Ze bepalen hoe je je werk en je leven benadert en zijn daarom belangrijk bij het uitstippelen van je eigen studieloopbaan en carrière.

Contact
Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de studieadviseur Sterrenkunde.

Niveau vakken

 • Niveau 100
  Inleidende cursus, voortbouwend op het niveau van het eindexamen VWO.
  Kenmerken: onderwijs gebaseerd op stof in handboek of syllabus, didactisch gestructureerd,
  met oefenstof en proeftentamens; begeleide werkgroepen; accenten in studiestof en
  voorbeelden in colleges.

 • Niveau 200
  Cursus met inleidend karakter, geen specifieke voorkennis maar wel ervaring met
  zelfstandig studeren.
  Kenmerken: leerboeken of ander onderwijsmateriaal van min of meer inleidend karakter;
  colleges bijv. in de vorm van capita selecta, zelfstandige bestudering van de stof wordt
  voorondersteld.

 • Niveau 300
  Cursus voor gevorderden (ingangseis niveau 100 of 200)
  Kenmerken: leerboeken, die niet speciaal voor onderwijs hoeven te zijn geschreven;
  zelfstandige bestudering van de tentamenstof; bij tentamens zelfstandige toepassing van de
  leerstof op nieuwe problemen.

 • Niveau 400
  Gespecialiseerde cursus (ingangseis niveau 200 of 300)
  Kenmerken: naast een tekstboek gebruik van vakliteratuur (wetenschappelijke artikelen);
  toetsing (mede) d.m.v. een klein onderzoek, een referaat, of een schriftelijk werkstuk.
  Cursussen op dit niveau kunnen in zekere mate ook deel uitmaken van het curriculum van de
  masteropleiding.

 • Niveau 500
  Wetenschappelijk georiënteerde cursus (toegangseis: de student is toegelaten tot
  een masterprogramma; voorbereidende cursus op niveau 300 of 400 is gevolgd);
  Kenmerken: bestudering van wetenschappelijk geavanceerde vakliteratuur, bedoeld voor
  onderzoekers; toetsing gericht op probleemoplossing d.m.v. een referaat en/of werkstuk of
  eigen onderzoek, met zelfstandige kritische verwerking van het materiaal.

 • Niveau 600
  Zeer gespecialiseerde cursus (ingangseis niveau 400 of 500)
  Kenmerken: actuele wetenschappelijke artikelen; laatste vorderingen van het wetenschappelijk
  denken; zelfstandige bijdrage (scriptie-onderzoek) waarin een nog niet opgelost probleem
  wordt behandeld, met mondelinge presentatie.

De indeling is gebaseerd op het Kaderdocument Leids Universitair Register Opleidingen.