Studiegids

nl en

Lineaire algebra 2

Vak
2020-2021

Omschrijving

Lineaire algebra is de theorie van vectorruimten. In dit college zijn dit vectorruimten over R of C. Centraal staat een aantal structurele begrippen: lineaire afbeelding, duale vectorruimte, inproducten, Hilbert ruimte, en het spectrum van een operator (endomorfisme). Twee hoogtepunten van het college zijn Jordan’s normaalvorm, die operatoren op een eindig dimensionale ruimte klassificeert, en de spectraalstelling die zegt dat zo’n operator unitair diagonaliseerbaar is dan en slechts dan als hij commuteert met zijn geadjungeerde.

Werkvorm

Hoor- en werkcollege

Voorkennis

Lineaire algebra 1, wiskundige structuren, complexe getallen.

Cijferbepaling

Het eindcijfer bestaat uit huiswerk (hooguit 25%) en een (her-)tentamen (minstens 75%).
Voor het (her-)tentamen moet minstens een 5 gehaald worden om het vak te halen.

Literatuur

Syllabus “Linear algebra 2” van Michael Stoll

Wijze van tentaminering

Schriftelijk tentamen en een aantal huiswerkopdrachten.

Brightspace

Instructies en lesmateriaal zijn te vinden in de Brightspace-module. Registratie voor Brightspace verloopt automatisch wanneer een student zich inschrijft in uSis via uSis d.m.v inschrijving voor een studieonderdeel (tentamen) met studieactiviteit

Links

collegepagina