Studiegids

nl en

Mathematical Methods of Physics

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Analyse 1(NA) en 2(NA), Lineaire Algebra 1(NA) en 2(NA)

Beschrijving

In het college Wiskundige Methoden van de Natuurkunde wordt dieper ingegaan op een aantal onderwerpen uit de algebra of meetkunde die in natuurkundige contexten kunnen worden toegepast

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus heb je operationele kennis van de volgende begrippen en kun je hiermee eenvoudige sommen maken:

  • Duale vectorruimte en quotiëntruimte

  • Tensoren en tensorproducten

  • Differentieerbare variëteiten, metrische tensor

  • Covariante afgeleide, parallelle verplaatsing, geodeten, kromming

  • Groepen en homomorfismen

  • Representaties van eindige groepen

  • Een paar eenvoudige fysische toepassingen.

Rooster

Rooster
Voor gedetailleerde informatie ga naar Timetable in Brightspace

Onderwijsvorm

zie Brightspace

Toetsing en weging

Schriftelijk tentamen met open vragen (minimumcijfer 5,5)
Huiswerkopdrachten (facultatief; bonus maximaal 0,5) Na het tentamen is er (in hetzelfde cursusjaar) nog één keer de mogelijkheid om een hertentamen over de gehele stof af te leggen.

Brightspace

Registratie voor Brightspace verloopt via uSis d.m.v inschrijving voor een studieonderdeel (tentamen) met studieactiviteit

Literatuur

Er is een collegedictaat met opgaven, dit kan via blackboard kunnen worden gedownload. Ook wordt een papieren versie beschikbaar gesteld.

Contactgegevens docent:

Dr. Robert-Jan Kooman kooman@math.leidenuniv.nl Dr. R.J. Kooman

Opmerkingen

Dit vak maakt onderdeel uit van de variatieruimte van de bacheloropleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde.