Studiegids

nl en

Fysica van Moderne Technologie

Vak
2020-2021

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

In dit keuzevak zullen we de fascinerende fysica achter verschillende dagelijkse en opkomende technologieën bespreken en verkennen. De cursus zal fysicaonderwerpen die je eerder hebt bestudeerd onder andere in "introductie moderne natuurkunde" verder verbinden met hightechtoepassingen en dieper ingaan op verschillende aspecten om goed inzicht te krijgen. We bereiken dit door middel van:

 • herhaling van lesstof door huiswerk (en misschien online toetsen) tegen het vergeten

 • instructies om je voor te bereiden op de volgende les

 • hoorcolleges die tijd laten voor vrije discussie

 • het schrijven van een verslag (en peer review) over een moderne technologie

De belangrijkste onderwerpen (en technologieën) die we bespreken zijn:

 • Vastestoffysica en vaste stof optica (kristalstruktuur, elektronische bandstructuur, LED's, zonnecellen, single photon detectors)

 • Fotonische kristalle, single photon technologies

 • Quantum technologieen (qubits, quantum cryptography, quantum computing)

 • Moderne elektronen en scanning-probe microscopietechnieken

Leerdoelen

Na de cursus zal je voor een groot deel van moderne technologieën snel de relevante natuurkundige achtergrond kunnen uitzoeken, eenvoudige kwantitatieve berekeningen en afschattingen erover kunnen doen, en verslag leggen van je bevindingen.

Meer specifiek, na het actief deelnemen aan de cursus zal je:

 • de basisconcepten van vastestoffysica begrijpen en in staat zijn om de elektronische en optische eigenschappen van halfgeleider apparaten te brijpen.

 • inzicht hebben in de fascinerende eigenschappen van goed gecontroleerde kwantumsystemen.

 • in staat zijn om eenvoudige evolutie van kwantumsystemen inclusief metingen te berekenen.

 • indruk van de basisconcepten hebben die achter moderne meetmethoden op de nanometer schaal zitten.

 • een wetenschappelijk verslag kunnen schrijven en kritisch bekijken

Door actief deelnemen aan de cursus word je verder getraind in:

 • efficiënt informatiebronnen te vinden en kritisch te raadplegen

 • begrijpen en beoordelen van wetenschappelijke artikelen

 • juiste inschattingen en benaderingen te doen

 • opstellen van eenvoudige back-of-the-envelope berekeningen

 • wetenschappelijk schrijven

Rooster

Ga hiervoor naar timetable in Brightspace

Onderwijsvorm

Hoorcollege, huiswerk, project (zelfstudie, feedback verwerken, misschien presentatie, scriptie, peer review)
Zie Brightspace

Studielast

Hoorcolleges: 22 uur.
Voorbereiding & huiswerk: 26 uur.
Project: 36 uur.

Toetsing en weging

Voorlopig:

 • Huiswerk: max. +1.0 bonus punt of 20%

 • Project (in koppels):

 • Voorbereiding: 20%

 • Presentatie: 20%

 • Verslag: 40%

 • Project verslag peer review: 20%

Literatuurlijst

geen

Inschrijven

Registratie voor Brightspace verloopt via uSis

Voor de inschrijving van een vak klik hier

Contact

Dr. W.Löffler (Wolfgang)

Opmerkingen