Prospectus

nl en

Research Group Dutch as a Second Language

Course
2020-2021

Toegangseisen

Afgeronde BA met taalkundespecialisatie, basiskennis van tweedetaalverwerving.

Beschrijving

In deze onderzoeksgroep wordt een onderzoeksobject gekozen binnen het gebied van de tweedetaalverwerving, waarbij de studenten een actieve rol spelen bij de precieze formulering van de onderzoeksvraag en de uitwerking van die vraag in een in korte tijd uit te voeren (experimenteel) onderzoek. Centraal zal staan de verwerving van een prosodisch aspect van het Nederlands als tweede taal (NT2), zoals woordklemtoon, zinsaccent, intonatie, frasering, etc. Een mogelijke onderzoeksvraag is de volgende: in hoeverre tast foutgeplaatste woordklemtoon de begrijpelijkheid van het Nederlands als tweede taal aan?

Leerdoelen

 • Het verwerven van kennis op het gebied van de verwerving van (prosodische) aspecten van het Nederlands als tweede taal

 • De deelnemers krijgen inzicht in de problematiek van opzet en uitvoering van onderzoek naar tweedetaalverwerving

 • Training van de vaardigheid in het doen van verslag van wetenschappelijk onderzoek

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en weging

 • deelnemers houden minimaal één referaat over bestudeerde literatuur

 • ter afsluiting schrijven de deelnemers een nota over het uitgevoerde onderzoek

Weging

 • Referaat, bijdrage aan colleges (30%)

 • Nota (70%)

Herkansing

In het geval van een onvoldoende (lager dan een 5,5) kan de nota herkanst worden.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Bestuderen voor het eerste college: ‘An introduction to second language speech research’, hoofdstuk 1, en ‘Prosody’, hoofdstuk 8, uit Colantoni, L., J. Steele & P. Escudero (2015) Second language speech, Theory and practice. Cambridge University Press, 3-27 en 312-349.

NB onderstaande literatuurlijst is onder voorbehoud.

 • Bent, T., A.R. Bradlow & B.L. Smith (2007) Segmental errors in different word positions and their effects on intelligibility of non-native speech, All’s well that begins well. In O.S. Bohn & M.J. Munro (eds) Language experience in second language speech learning. Amsterdam: John Benjamins, 331– 347.

 • Caspers, J. & K. Horłoza (2012) Intelligibility of non-natively produced Dutch words: Interaction between segmental and suprasegmental errors. Phonetica 69, 94-107.

 • Cutler, A. (2012) Native listening: The flexibility domension. Dutch Journal of Aplied Linguistics 1:2, 169-187.

 • Derwing, T.M. & M.J. Munro (2015) Pronunciation fundamentals, Evidence-based perspectives for L2 teaching and research. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Hoofdstuk 4 Pronunciation errors and error gravity, pp 55-76.

 • Field, J. (2005) Intelligibility and the listener: the role of lexical stress. Tesol Quarterly 39: 399–423.

 • Maastricht, L. van, E. Krahmer & M. Swerts (2016) Native speaker perceptions of (non-)native prominence patterns: Effects of deviance in pitch accent distribution on accentedness, comprehensibility, intelligibility, and nativeness. Speech Communication 83, 21-33.

 • Michaux, M.-C, J. Caspers, V. van Heuven & Ph. Hiligsmann (2015) Effects of hearing an incorrect stress on word naming in Dutch by Francophones. Proceedings of the 18th Congress of Phonetic Sciences (ICPhS 2015), University of Glasgow: Glasgow.

 • Munro, M.J. & T.M. Derwing (1999) Foreign accent, comprehensibility, and intelligibility in the speech of second language learners. Language Learning 49 (suppl. 1), 285-310.

 • Munro, M.J. (2008) Foreign accent and speech intelligibility. In J.G. Hansen Edwards & M.L. Zampini (eds) Phonology and second language acquisition (pp.193-218). Amsterdam, John Benjamins.

 • Porretta, V., B. V. Tucker & J. Järvikivi (2016) The influence of gradient foreign accentedness and listener experience on word recognition. Journal of Phonetics 58, 1-21.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

Voor vragen over de inhoud van het vak kan je contact opnemen met de docent, de contactgegevens van de docent vind je door op de naam te klikken in de sidebar.

Voor vragen over het inschrijven voor vakken in usis kan je contact opnemen met de onderwijsadministratie Reuvensplaats
E-mail address: osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl

Voor vragen over je studievoortgang kan je contact opnemen met de studie adviseur

Opmerkingen

N.v.t.