Prospectus

nl en

Panorama van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd

Course
2020-2021

Toegangseisen

Geen nadere toegangseisen.

Beschrijving

In de studie van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd maken we steeds minder onderscheid tussen politieke, juridische, literatuurhistorische, theologische of kunsthistorische benaderingen. Het gaat om de cultuur uit het verleden. Bovendien leiden veranderingen in de huidige samenleving tot nieuwe vragen over de middeleeuwse en vroegmoderne (voor)geschiedenis van zulke gevarieerde onderwerpen als macht, gedrag, religie, maatschappelijke verhoudingen en identiteit, kennisoverdracht of de relatie tussen Europa en het Midden-Oosten. In deze hoorcollegereeks geven docenten vanuit allerlei invalshoeken een panorama van de cultuur uit de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. De colleges worden thematisch gegroepeerd in blokken over de wereld van kennis, kunst, politiek en geloof.

Leerdoelen

Studenten krijgen een overzicht van de geschiedenis, kunstgeschiedenis en letterkunde van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd, een periode waarin kennis in woord en beeld steeds bredere lagen van de bevolking bereikt. Zij leren op interdisciplinaire wijze te kijken naar middeleeuwse bronnen en verschijnselen.

Rooster

[Rooster] (https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/onderwijsinformatie/roosters/geesteswetenschappen#tab-2)

Onderwijsvorm

Hoorcollege en zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

Totaal: 140 uur (5 ec): Bijwonen college: 26 uur Voorbereiden college: 36 uur Zelfstandige literatuurstudie: 76 uur Tentamen: 2 uur

Toetsing

Toetsing

  • 1) Een schriftelijk “end-term” tentamen van 2 uur, met essayvragen

Weging

Onderdeel 1) 100%

Herkansing

Als het gemiddelde eindcijfer 5.49 of lager is, dan zal het tentamen moeten worden herkanst tijdens de herkansingsperiode in maart.

Nabespreking tentamen

Er wordt uitsluitend een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

Voor deze cursus hoef je geen boeken aan te schaffen, alle relevante literatuur staat op Brightspace of wordt per e-mail verstuurd.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis.

Contact

Dr. G. Warnar

Onderwijsadministratie Arsenaal mail: osz-oa-arsenaal@humleidenuniv.nl.