Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

De Middeleeuwen en vroegmoderne tijd

In de Middeleeuwen en vroegmoderne tijd (500-1700) voltrok zich een aantal fundamentele veranderingen in de Europese cultuur: verstedelijking en staatsvorming, renaissances in kunst en letterkunde, revoluties in wetenschap en filosofie, de opkomst van universiteiten en de drukpers, contacten met de wereld buiten Europa en de scheuring van de christelijke wereld. In de minor De Middeleeuwen en vroegmoderne tijd worden deze veranderingen belicht vanuit diverse disciplines. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan discussies en denkwijzen uit het moderne onderzoek.

De minor bestaat uit 15 EC aan verplichte onderdelen en een aantal opleidingspecifieke ‘tracks’ van elk 15 EC aan aanschuifonderwijs; studenten zijn ook vrij om zelf een vakkenpakker 15 EC aan aanschuifonderwijs samen te stellen. Zie hieronder.

Minimum/maximum aantal deelnemers: 5/50
Studiegidsnummer minor: 5000MGSEMN
Nummer studieactiviteit: 1022
Taal: Nederlands

Minor

Course EC Semester 1 Semester 2

Verplichte onderdelen minor (15 EC):

Panorama van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd 5
Grote Boeken uit de literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd 5
Transmissie en transformatie van cultuur in Europa, 800-1700 5

Kies één track buiten je eigen opleiding

 1. Middeleeuwen-track: ‘Middelnederlands’ (15 EC):
Literature and Culture from the beginning to 1800 5
Research into historical literature in practice 5
Literature in manuscript and print in the Low Countries 5
Love and battle. Medieval Dutch epic romance 5
Digital editing of literary texts 5
Reading and interpreting historical literature 5
 1. Middeleeuwen-track: ‘Medieval English’ (15 EC):

Voor het aanmelden voor deze ‘track’ moet de student contact opnemen met de studiecoördinator van de Opleiding Engels: stuco-ba-english@hum.leidenuniv.nl

Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature 5
Philology 2: Introduction to Old English Language and Literature 10
 1. Middeleeuwen-track: ‘Middeleeuwse Geschiedenis’ (15 EC)
European Expansion and Globalisation, 900-1500 5
Introduction Medieval History (MG) 5
Bureaucratic Revolution 5
 1. Middeleeuwen en vroegmoderne tijd-track: ‘Kunstgeschiedenis’ (stel 15 EC samen)
Western Visual Arts and Architecture - 2000 Part I 5
Western Visual Arts and Architecture – 2000 Part II 5
Topical Course Art and Commerce. Painting and the Market 1400-1700 5
 1. Vroegmoderne tijd-track: ‘Vroegmoderne Nederlandse literatuur’ (15 EC)
Literature and Culture from the beginning to 1800 5
Research into historical literature in practice 5
Literature in manuscript and print in the Low Countries 5
Van spotlied tot cabaret: humor als wapen in de Nederlandse cultuur 5
Digital editing of literary texts 5
Reading and interpreting historical literature 5
 1. Vroegmoderne tijd-track: ‘Vroegmoderne geschiedenis’ (5 EC)

Deze track moet worden aangevuld met EC uit andere tracks

General History of the Early Modern Period (AGN) 5
 1. Vrije track

15 EC zelf samenstellen, mogelijk in combinatie met aanbod van tracks hierboven:

Medieval paleography 5
Philology 5: Old English Literature and Culture 10
Philology 6: Middle English Literature and Culture 10
Gothic 5
Early Modern Paelography 5

More info

Informatie

 • Omvang: 30 ec

 • Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines

 • Voertaal: Nederlands

 • Website: n.v.t.

 • Coördinator: Dr. M.H. (Thijs) Porck

 • Informatie: M.H.Porck of 071 527 1611 Minoren

 • Examencommissie: Duitse en Engelse taal en cultuur

 • Aanmelding: via uSis

Opmerkingen

Alle studenten volgen Panorama van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (5 EC, niveau 200), Grote Boeken uit de literatuur van de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd (5 EC, niveau 200) en Transmissie en transformatie van cultuur in Europa, 800-1700 (5 EC, niveau 300). Deze hoorcollegereeksen zijn speciaal voor de minor ontwikkeld en worden door docenten van verschillende disciplines gegeven. De colleges zijn ook als afzonderlijke keuzeonderdelen te volgen.

In het eerste semester volg je twee collegereeksen: Panorama van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd en Grote boeken uit de literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Beide onderdelen worden getoetst met een schriftelijk tentamen.

In het tweede semester volg je de collegereeks Transmisssie en transformatie van cultuur in Europa, 800-1700. Dit college sluit je af met vijf deelopdrachten.

Daarnaast biedt het keuzepakket een rijk palet aan keuzeonderwijs op het gebied van geschiedenis, kunstgeschiedenis, literatuur en filosofie.