Prospectus

nl en

Stage minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief

Course
2020-2021

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor de studenten die de gehele interdisciplinaire minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief volgen en de eerste vijf vakken met goed gevolgd hebben afgerond.
Let op: de indeling van de beschikbare stageplaatsen vindt in maart plaats. Dit betekent dat je op dat moment de eerste vier vakken gehaald moet hebben en je de vakken in blok 2 dus bij de eerste tentamenkans moet halen.

Beschrijving

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de interdisciplinaire minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief. Dit vak kan niet als keuzevak gevolgd worden.

In de afsluitende stage legt de minorstudent een verband tussen de verworven multidisciplinaire inzichten en de praktijk. Het stagecoördinaat van de minor biedt stageplaatsen aan bij instellingen en personen die in de praktijk met preventie, opsporing of behandeling van kindermishandeling te maken hebben.
De student werkt in de stagebiedende instelling mee aan een (onderzoeks-)opdracht en schrijft hierover een verslag dat door de docent wordt beoordeeld.

Leerdoelen

Hoofddoel van de stage is:

  • Praktijkervaring opdoen in een professionele omgeving

  • Leren zelfstandig en verantwoordelijk mee te functioneren in een organisatie (professionele houding)

  • Vergroten inzicht in de beroepspraktijk

  • Verder ontwikkelen van de eigen bekwaamheden (competenties)

  • Leren reflecteren op het eigen functioneren

Rooster

N.v.t.

Onderwijsvorm

Stage

Toetsing

Beoordeling op basis van het stageverslag geschiedt door de stagebegeleider en de schriftelijke beoordeling van de stageverlener.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

N.v.t.

Aanmelden

Let op: Voor de minor in zijn geheel en voor de afzonderlijke vakken moet je je apart inschrijven. Voor de afsluitende stage hoef/kun je je niet inschrijven via uSis. Informatie over aanmelden voor de stage wordt gegeven op Brightspace, en via U-mail.

Inschrijven voor de minor kan via uSis. Kies Studieactiviteiten en vervolgens vakken van Pedagogische Wetenschappen. Onder het nummer 6000MKNDMN vind je de minor Kindermishandeling en Verwaarlozing.

Contact

Stagecoördinator: dr. Doreen Arnoldus