Prospectus

nl en

Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief (interdisciplinaire minor)

In Nederland worden jaarlijks naar schatting tussen de 90.000 en 127.000 kinderen mishandeld en/of verwaarloosd, oftewel 26 tot 37 per 1000 kinderen. Bij bijna de helft van de mishandelde kinderen spelen ook andere vormen van huiselijk geweld, bijvoorbeeld tussen ouders onderling.

Mishandeling heeft vele gevolgen. Kinderen kunnen concentratieproblemen krijgen en een leerachterstand oplopen, en daarnaast ernstige emotionele en sociale problemen ontwikkelen. Op langere termijn hebben slachtoffers een grotere kans om een depressie of angststoornis te ontwikkelen, of zelfs om later hun eigen kinderen te gaan mishandelen (intergenerationele overdracht).

Het complexe probleem van kindermishandeling vraagt om een interdisciplinair perspectief. De minor bestaat uit zes cursussen van 5 ec. De minor begint met een introducerende, multidisciplinaire cursus, gevolgd door vier verdiepende cursussen en een korte stage als afsluiting.

Kijk over de grenzen van je hoofdstudie en bestudeer uiteenlopende vragen vanuit pedagogisch, psychologisch, medisch, juridisch en bestuurlijk perspectief. Wat zijn de risicofactoren van mishandeling? Hoe kunnen instanties mishandeling en verwaarlozing herkennen (denk aan: artsen, scholen, gemeenten)? Hoe kunnen gezinnen worden ondersteund? Hoe kun je de sociale, cognitieve, emotionele en neurobiologische gevolgen van kindermishandeling onderzoeken en behandelen bij kinderen en volwassenen? Wat is het juridisch en bestuurlijk kader van jeugdzorg en jeugdbescherming? Kan gericht beleid van de rijksoverheid en de gemeenten een rol spelen in het signaleren en voorkómen van mishandeling?

De minor heeft een eigen, actieve studievereniging, de Leidse Studievereniging Kindermishandeling (LSK).

Keuzepakket versus hele minor

Vak 3 (Psychologie) is alleen te volgen door minorstudenten óf als keuzevak door studenten met een propedeuse psychologie.
Vak 6 (afsluitende praktijkopdracht) staat alleen open voor minorstudenten.
De overige vakken staan ook open als keuzevak en kunnen ook gevolgd worden als je niet de hele minor wilt doen.

Voor LDE-studenten: als je een halve minor van 15 ec wilt doen, dan kies je vak 1 en vervolgens twee andere vakken (maar niet vak 6, want dat staat alleen open voor studenten die de eerste vier vakken gehaald hebben).

Maximum aantal deelnemers: 100
Taal: Nederlands, met uitzondering van vak 3 dat Engelstalig is.
Studiegidsnummer: 6000MKNDMN
Studieactiviteitcode: 1049

  • Aanmelden voor studenten EUR/TUD 1 mei t/m 31 mei 2020.

  • Aanmelden voor Leidse studenten in uSis tussen 1 mei en 15 juli 2020 voor de minor als geheel.

  • Voor de afzonderlijke vakken en tentamens schrijf je je daarna apart in volgens de inschrijftermijnen van het instituut waar dat vak onder valt.

Contactpersoon: dr. Doreen Arnoldus

Rooster

Het rooster van de volledige minor 2020-2021 wordt rond 1 juli 2020 hier gepubliceerd.

Minor

Course EC Semester 1 Semester 2
Kindermishandeling en verwaarlozing over de levensloop; een introductie 5
Juridische aspecten van Kindermishandeling 5
Psychological and Neurobiological Consequences of Child Abuse 5
Forensische aspecten van kindermishandeling 5
Stage minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief 5
Child Maltreatment and Youth Policy: Decisions and Implementation 5

Overige info

Zes cursussen

De Minor bestaat uit zes cursussen van 5 ects. De minor begint met een introducerende, multidisciplinaire cursus, gevolgd door vier verdiepende cursussen en een korte stage als afsluiting.

  1. Kindermishandeling en verwaarlozing over de levensloop; een introductie. (Studieactiviteiten Pedagogische Wetenschappen) (BLOK 1)
  2. Juridische aspecten van kindermishandeling. (Studieactiviteiten Rechten) (BLOK 1)
  3. Psychological and neurobiological consequences of child abuse (Engelstalig). (Studieactiviteiten Psychologie) (BLOK 2)
  4. Forensische aspecten van kindermishandeling. (Studieactiviteiten Pedagogische Wetenschappen) (BLOK 2)
  5. Kindermishandeling en jeugdbeleid: besluiten in uitvoering. (Studieactiviteiten Bestuurskunde) (BLOK 3)
  6. Stage minor kindermishandeling en verwaarlozing: een levensloopperspectief. (Geen aanmelding via uSis) (BLOK 4)

Keuzepakket versus hele minor

Alle vakken behalve de stage staan ook open als keuzevak. Schrijf je alleen in voor de minor als je alle vakken wilt doen.
Voor LDE-studenten: als je een halve minor van 15 ec wilt doen, dan kies je vak 1 en vervolgens twee andere vakken (maar niet de stage, want die staat alleen open voor studenten die de eerste vier vakken gehaald hebben).