Prospectus

nl en

Biochemie (voor Bioinformatica)

Course
2020-2021

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Deze cursus bevat 3 hoofdcomponenten:

  1. Op basis van een aantal basale biochemische principes komen belangrijke biochemische technieken aan de orde. Klassieke en moderne technieken van eiwitzuivering worden toegepast. De
    kinetiek van een enzym wordt met spectroscopische technieken bestudeerd.

  2. Door eiwitzuivering en immunodetectie worden in E. coli tot expressie gebrachte eiwitten bestudeeerd.

  3. Het effect van mutaties in DNA wordt bestudeerd via DNA overdracht van bacterie naar de plant. Tijdens deze cursus worden de experimenten door studenten voorbereid door het opstellen van een te toetsen hypothese. Deze wordt beschreven in het labjournaal. Tevens worden alle gegevens voortvloeiend uit de experimenten nauwkeurig in het labjournaal bijgehouden. De resultaten en conclusies van de experimenten uit component 1 worden schriftelijk vastgelegd in de vorm van een wetenschappelijk artikel.

De resultaten en conclusies uit component 2 en 3 worden mondeling gepresenteerd mbv een Powerpoint
presentatie.

Leerdoelen

Het zelfstandig leren opstellen en uitvoeren van biochemische experimenten.

Doelstellingen:
Dit practicum beoogt het aanleren van basisvaardigheden voor experimenteel biochemisch werk, en het verschaffen van inzicht in de structuur en functie van macromoleculen.

Eindtermen:
De student heeft door middel van basale biochemische technieken inzicht verkregen in de structuur en functie van macromoleculen.

Rooster

Onderwijsvorm

Practicum, hoorcolleges, zelfstudie

Toetsing

Schriftelijke toetsen: Verslag in de vorm van een artikel:Presentatie: Labjournaal: Impression (ratio 2:3:2:2:1). Alle onderdelen behalve het labjournaal moeten afgesloten worden met minimaal 5.0. De score voor het labjournaal moet minimaal 6.0 zijn.

Literatuur

Syllabus, wetenschappelijke artikelen

Aanmelden

Via USIS en daarna volgt automatisch een inschrijving op Brightspace vóór 14 januari 2021.
Aanmelding voor vakken verloopt via uSis. Hiervoor is de uSis-code van het vak nodig, die te vinden zijn in de Studiegids. Meer info over het inschrijven voor vakken of tentamens is hier te vinden.

MyTimetable

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je in uSis staat ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging.

Vragen? Bekijk de video-instructie, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Brightspace

Inschrijving voor vakken verloopt via uSis. Wanneer je je hier inschrijft voor een bepaald vak krijg je automatisch ook toegang tot de omgeving van dit vak via Brightspace.

Voor meer informatie over Brightspace kun je op deze link klikken om de handleidingen van de universiteit te bekijken. Bij overige vragen of problemen kan contact opgenomen worden met de helpdesk van de universiteit Leiden.

Contact

Docent: mw. Ing. A.J.G. Regensburg-Tuink a.j.g.regensburg